Tag Archives: Be sick of sth / sb

Idiom 100

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “حال بهم خورن از کسی یا چیزی!” که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Be sick of sth / sb:  مثلا میگیم “حالم ازت به هم میخوره” که میشه: I’m sick of you! : و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است Be sick of sth …

Read More »
آموزش مکالمه زبـان انگلیســی