خانه -> بایگانی برچسب: AMERICAN

بایگانی برچسب: AMERICAN

English Learning Tips #60

  English Learning Tips #60 نکته شصتم یادگیری زبان: ……………………………… There are many types of English: British, American, and so on. None of these are wrong or not as important. English is English. انواع مختلف زبان انگلیسی وجود داره: امریکن، بریتیش، و … هیچکدام از آنها غلط، یا مهم نیستند. انگلیسی، انگلیسیه. …………………………………………………… برای دیدن پست های مرتبط و سایر …

ادامه نوشته »

American V British

پست آموزشی

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!! ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ : American : apartment British : flat ﺗﺎﮐﺴﯽ : American : cab British : taxi ﻗﻮﻃﯽ : American : can British : tin ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ : American : candy British : sweet ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ : American : check British : bill ﮔﻨﺠﻪ : American : closet British : cabinet …

ادامه نوشته »

Pronouns / Verbs Tests

Test

چند تست در مورد ضمایر و افعال:  (I) Pronouns / Verbs Fill in the blanks using the correct words. ۱٫ I found __________ hat. A) you B) your C) you’re ۲٫ She is __________ girlfriend. A) is B) his C) he’s ۳٫ They __________ good friends. A) are B) their C) they’re ۴٫ Do you have __________ phone number? A) …

ادامه نوشته »