Tag Archives: کتاب Let’s Begin 1

درس 2 – کتاب Let’s Begin 1 – Ee

درس 2 – کتاب Let’s Begin 1 – Ee

در درس قبلی از کتاب ” Let’s Begin 1″ که به حرف اول از حروف زبان انگلیسی (یعنی حرف Aa ) اختصاص داشت  با این حرف و نحوه نوشتن آن آشنا شدیم. مثال هایی هم از کلماتی که با این حرف شروع می شوند دیدیم و نحوه نوشتن و خواندن آنها را  یاد گرفتیم. حال در اینجا به درس 2 …

Read More »

درس 3 – کتاب Let’s Begin 1 – Ii

درس 3 – کتاب Let’s Begin 1 – Ii

در درس های قبلی از کتاب ” Let’s Begin 1″ با حرف Aa و حرف Ee آشنا شدیم. نام آنها را یاد گرفتیم و با نحوه نوشتن آن نیز آشنا شدیم. مثال هایی هم از کلماتی که با این حروف شروع می شوند دیدیم و نحوه نوشتن و خواندن آنها را یاد گرفتیم. در این درس به حرف Ii می …

Read More »

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Let’s Go یکی از بهتر منابع آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان می باشد. ای مجموعه که شامل 8 کتاب می باشند و توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده، جزو مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی می باشد که برای زبان آموزان غیر انگلیسی زبان تهیه شده است. این سری کتاب های …

Read More »

درس 1 – کتاب Let’s Begin 1 – Aa

درس 1 –  کتاب  Let’s Begin 1 –  Aa

در این پست درس اول کتاب Let’s Begin 1, که یا به عبارتی همان کتاب “Let’s Begin 1″، تقدیم شما زبان آموزان عزیز می گردد. این کتاب به عنوان کتاب اول از مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی “Let’s Go” می باشد که انتشارات دانشگاه آکسفورد آنها را منتشر کرده است. این کتاب که اولین کتاب از سری کتاب های …

Read More »
آموزش مکالمه زبـان انگلیســی