خانه -> بایگانی برچسب: دیدن

بایگانی برچسب: دیدن

Glimpse -504-11-5

لغت پنجم از درس ۱۱ کتاب ۵۰۴ ………………………….. Glimpse / glɪmps / A short, quick view This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. One glimpse of the very feminine* vision* was enough to tell Romeo that he loved Juliet. The tall shrubs kept us from getting a glimpse of the new people who inhabited* the beach …

ادامه نوشته »

Vision -504-11-3

لغت سوم از درس ۱۱ کتاب ۵۰۴ ………………………… Vision / ‘vɪʒn / Power of seeing; sense of sight With the aid of the binoculars, my vision improved enough to see the entire vicinity. Ted had perfect vision, and that helped to make him a good baseball player. The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision. قدرت دید، حس بینایی …

ادامه نوشته »

تفاوت معنا و کاربرد افعال See ، Look ،Watch

تفاوت بین فعل های See – Look –Watch در زبان انگلیسی ……………………………………………………………………… این سه فعل در نگاه اول ممکن است که هم معنی و مترادف همدیگر به نظر برسند اما در اصل با هم متفاوتند و تفاوت آنها بیشتر به کاربردشان مربوط می شود که باید به آن دقت کنید تا دچار کاربرد اشتباه آنها نشوید. برای درک تفاوت این …

ادامه نوشته »