خانه -> بایگانی برچسب: امتحان

بایگانی برچسب: امتحان

English Learning Tips #10

نکته دهم یادگیری زبان: ……………………………… #۱۰ Plan to take a test. You’ll find that you work when you need to study for something. برای شرکت در امتحان برنامه ریزی کنید. شما خواهید فهمید زمانی مجبور به مطالعه چیزی هستید برای آن تلاش می کنید.

ادامه نوشته »

Test63

آموزش و آزمون

Sometimes when you rent a studio apartment, it comes already_____. (a) with pets (b) with a pool (c) with a backyard (d) furnished پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه   با توجه به معنی گزینه ها، تنها گزینه d میتونه پاسخ صحیح باشه. معنی جمله: اجاره دفتر کار بعضی وقتا میتونه بصورت مبله باشه.

ادامه نوشته »

Test60

آموزش و آزمون

Test #6 I’ll come straight to the _____ to buy a new car! (a)angle (b)conclusion (c)end (d)point پاسخ صحیح : گزینه d  پاسخ صحیحه؛ “come to the point” اصطلاحیه که معادل فارسیش میشه “به نتیجه ای رسیدن”. معنی دقیق این عبارت در دیکشنری بصورت زیره: Come to the point get to the main issue come to the main essence addressed …

ادامه نوشته »

Test58

آموزش و آزمون

That’s a _____ of a difficult answer to give in a few words. (a)part (b)lot (c)bit (d)section پاسخ صحیح : گزینه  Cپاسخ صحیحه عبارت “a bit of” به معنی “کمی”، “نسبتا”، و یا “تاحدودی” است و از بین گزینه های موجود فقط گزینهC  میتونه چنین عبارت معنی داری ایجاد کنه. نکته مهم برای پاسخ به این تست به عبارت “a …

ادامه نوشته »

Test57

آموزش و آزمون

#۵۷ What do you think is _____ with it? (a)incorrect         (b)wrong         c)false         (d)faulty پاسخ صحیح :   پاسخ صحیح گزینه b می باشد, هر وقت بخواهیم از وجود خلل و یا مشکلی در چیزی سخن بگوییم از کلمه “wrong” استفاده میکنیم, کلمه های “incorrect” ،”false” و “faulty” همه به معنای “نادرستی” هستند اما معنای “مشکل داشتن” را نمی رسانند  معنی …

ادامه نوشته »

Test56

آموزش و آزمون

Test #56 Have you had a chance to _____ at my car yet? (a) see (b) examine (c) view (d) look پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d می باشد, زیرا هیچ کدام از گزینه های دیگر نمی توانند حرف اضافه “at” بگیرند، از طرفی دیگر “see” و “view” هر دو به معنای “دیدن” هستند در حالی که “look” به معنی …

ادامه نوشته »

Test51

آموزش و آزمون

You ______ very clear. (a)sound             (b)ring             (c)hear           (d)noise پاسخ صحیح :   گزینه a پاسخ صحیحه که معنی “به نظر رسیدن، صدا دادن، …” میده. وقتی میخوایم به کسی که پشت تلفنه بگیم که صداش واضحه از عبارت “you sound very clear ” استفاده میکنیم. معنی جمله: صدات خیلی واضحه.

ادامه نوشته »

Test50

آموزش و آزمون

Oh yes. Are you ______ away? (a)distant (b)long (c)far (d)quite پاسخ صحیح : گزینه C پاسخ صحیحه، زیرا فقط گزینه C میتونه با عبارت away که به معنی “دور” ـه ترکیب بشه و معنی بده. عبارت far away معنی “فاصله دور” میده معنی جمله:  آیا تو فاصله ت از اینجا دوره؟

ادامه نوشته »

Test48

آموزش و آزمون

We’ll also need some washing ______. (a) dust           (b) flakes           (c) powder           (d) grains پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه cمیتونه با صفت washing ترکیب بشه و معنی دار باشه، پس گزینه c پاسخ صحیح ـه. معنی جمله: ما ی کم پودر شوینده نیز لازم داریم.

ادامه نوشته »

Test47

آموزش و آزمون

We’ve almost run out ……. cheese, butter, milk. (a) through               (b) of               (c) by               (d) with پاسخ صحیح : عبارت “run out of” به معنی “تمام کردن” و “کم اوردن” ـه پس گزینه b پاسخ صحیحـه که البته هیچکدوم از گزینه های دیگه با عبارت “run out of” معنی نمیدن. معنی جمله: ما تقریبا پنیر، کره، و شیرمون تموم شده …

ادامه نوشته »