خانه -> بایگانی برچسب: اصطلاحات (صفحه 10)

بایگانی برچسب: اصطلاحات

Idiom 34

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “رگ خواب کسی را بدست آوردن” که میشه: Have a way with somebody or something مثلا You have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی. توضیح این اصطلاح در دیکشنری: Have a way with To be able to deal with someone or something well مثال He really has a …

ادامه نوشته »

Idiom 31

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “اصل مطلب” که میشه: Stick to the point. از موضوع خارج نشیم. و به معنی بچسپ به موضوع یا متمرکز شدن بر یک چیز به توضیحات و مثال مربوطه توجه کنید. Stick to sth To limit doing or using one particular thing and not change to anything else. e.g. We’d …

ادامه نوشته »

Idiom 29

پست آموزشی

اصطلاح بیست و نهم: Play it cool! ککت نگزه ! معنی، توضیحات، و مثال مربوط به این اصطلاح کاربردی: Play it cool To behave in a calm, controlled way, often intentionally appearing not to be interested in the thing that you very much want to get. e.g. Play it cool – don’t let them know how much you need the …

ادامه نوشته »

Idiom 28

پست آموزشی

I’d like to stand up for what I believe.  دوست دارم سر حرفم بایستم و از اعتقاداتم دفاع کنم. Stand up for someone or something To defend or to take the side of someone or something. دفاع کردن از آنچه که به نظر درست می آید.  e.g. We will have to stand up for our rights.  از حقوقمون دفاع خواهیم …

ادامه نوشته »

۱۰۰۰ = K

پست آموزشی

در انگلیسی محاوره‌ای و اسلنگ امریکایی، اعداد بین ۱۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ دلار رو برای راحتی به یکی از سه شکل زیر میگن:   برای مثال می خواهیم بگیم ۷۰۰۰ دلار Seven grand  (واژه‌ی grand در محاوره یعنی ۱۰۰۰ دلار) Seven g’s (حرف g شکل کوتاه شده‌ی”grand”ـه. باید توجه داشته باشید که برای اعداد بالاتر از یک، از S جمع همراه …

ادامه نوشته »

Idiom 25

پست آموزشی

اصطلاح بیست و پنجم Let Sleeping Dogs Lie Allowing inactive problems to remain so. Or not bringing up an old subject or trouble. e.g. Sara: Why you came so late to work? Your boss get angry again? Jenny: Oh please let sleeping dogs lie! معادل این اصطلاح در زبان فارسی: اوضاعو از این بدترش نکن، دوباره قضیه رو پیش نکش

ادامه نوشته »