Home -> Tag Archives: آموزش و آزمون

Tag Archives: آموزش و آزمون

لیست کتاب های تافل ۳

  آیا شما دنبال کتاب ها و منابع عالی TOEFL هستید؟ در اینجا لیستی از ۱۸کتاب با سطح کیفی بالا ارائه می شود که به شما کمک خواهد کرد تا برای آزمون TOEFL  آماده شوید. اگر خود را برای شرکت در آزمون تافل آماده می کنید باید لیستی از کتاب ها و منابعی را که می تواند در این زمینه …

Read More »

Test 92

آموزش و آزمون

They tried very hard to install the new components on the computer but the language in the manual was too ……. for them to understand. (a)technical        (b)technique        (c)technician        (d)technically پاسخ صحیح  بزودی اعلام میشه

Read More »