ضرب المثل “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” در زبان انگلیسی

دیگ به دیگ میگه روت سیاه – The pot calling the kettle black – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
دیگ به دیگ میگه روت سیاه – The pot calling the kettle black – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

Proverb #80

ضرب المثل هشتادم:

The pot calling the kettle black

The pot calling the kettle 

دیگ به دیگ میگه روت سیاه

ترجمه تحت الفظی و ظاهری: قوری کتری سیاه را صدا می زند.

معادل فارسی: دیگ به دیگ میگه روت سیاه

ضرب المثل “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” یکی از ضرب المثل های کاربردی زبان فارسی است و به این معنی است که کسی عیب های خود را نمی بیند و از دیگران عیب جوبی می کند. این ضرب المثل هنگامی بکار می رود که شخص خود نه تنها بی عیب نیست بلکه دارای عیب (یا عیب های احتمالا مشابهی نیز باشد) و با وجود این شرایط و بدون در نظر گرفتن عیب های خود، عیب دیگران را به آنها یادآوری کند.

در زبان فارسی روسیاه بودن یکی از بزرگترین عیب هاست و دیگ، نماد این روسیاهی است که به دلیل استفاده از آن برای آشپزی و قرار گرفتن بر روی آتش به چنین شرایطی در می آید. سیاهی دیگ و انتقاد و یا تمسخر دیگ دیگری از دیگ سیاه که خود در چنین شرایطی قرار دارد نماد داشتن عیب در بین آدم ها می باشد. به عبارت دیگر نمی توان با داشتن عیب بزرگی چون رو سیاهی به کس دیگری که همان عیب را دارد انتقاد کرد و یا او را مورد تمسخر قرار داد. مثلا شخص دروغگویی شخص دروغگوی دیگری را مورد انتقاد و یا تمسخر قرار دهد و یا از بدی و زشتی صفت دروغگویی سخن به میان آورد. این ویژگی زشت انسانی در زبان و فرهنگ ما ایرانی ها بشدت نکوهیده شده و در مورد آن حرف و حدیث زیاد است. بنابراین ما در اینجا تنها به ذکر یک بیت شعر زیبا از شاعر بزرگ نظامی گنجوی بسنده می کنیم که می فرماید:

عیب کسان منگر و احسان خویش                   دیده فرو کن به گریبان خویش

 

همانطور که مشاهده می کنید در زبان انگلیسی از عبارت اصطلاحی “The pot calling the kettle black” و یا “The pot calling the kettle ” برای بیان چنین مفهومی استفاده می شود که دقیقا همان معنا و مفهوم معادل فارسی خود را دارند. البته تنها تفاوتی که بین این ضرب المثل در زبان انگلیسی با معادل فارسی آن وجود دارد این است که در زبان انگلیسی از واژه های قوری و کتری برای بیان این مفهوم استفاده شده، در حالی که در زبان فارسی تنها از واژه ی دیگ استفاده شده است. البته وجه مشترک اصلی آنها سیاه بودن دیگ و یا قوری است که کنایه از همان عیب و ایراد ظاهری موجود می باشد.

استفاده از این ضرب المثل در زبان انگلیسی به اوایل دهه ۱۶۰۰ میلادی و زمانی بر می گردد که آشپزی در فضای باز انجام می شد و معمولا سیاهی دیگ و قوری به خاطر استفاده از آنها بر روی آتش بوجود می آمد و در واقع دود ناشی از آتش باعث سیاهی دیگ و سایر ظروف مورد استفاده می شد. نکته جالب و مورد اشاره در این ضرب المثل همین سیاهی روی ظروف مورد استفاده است که باعث کثیفی و لکه دار شدن و سیاهی ظرف های دیگر، لباس ها، خوراکی ها و … می شود.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن به همراه چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The pot calling the kettle (black):

Oxford:

It is used to convey that the criticisms a person is aiming at someone else could equally well apply to themselves.

از این عبارت برای موقعیتی استفاده می شود که نشان دهیم انتقادهایی که فرد از شخص دیگری می کند، می تواند به همان اندازه برای خود آن شخص منتقد نیز بکار رود.

Cambridge:

Something you say that means people should not criticize someone else for a fault that they have themselves.

این عبارت به این معنی است که مردم نباید شخص دیگری را به خاطر خطایی که خودشان دارند مورد انتقاد قرار دهند.

Macmillan:

Informal Phrase  – It is used for saying that someone is criticizing another person for a fault that they also have

عبارت غیر رسمی – برای گفتن این است که کسی فرد دیگری را به خاطر خطایی که او نیز دارد مورد انتقاد قرار می دهد

Dictionary.com:

Accusing someone of faults that one has oneself

متهم کردن و انتقاد از کسی به خاطر اشتباهاتی که خود شخص منتقد نیز خود آنها را دارد

The free dictionary:

A situation in which a person accuses someone of or criticizes someone for something that they themselves are guilty of

وضعیتی که در آن شخص فردی را متهم می کند یا از کسی انتقاد می کند برای چیزی که خودش به آن متهم می شوند

(saying, informal) used to say that you should not criticize somebody for a fault that you have yourself

(عبارت غیررسمی) این عبارت زمانی گفته می شود که شما نباید کسی را به خاطر اشتباهاتی که خودتان دارید مورد انتقاد قرار دهید

دیگ به دیگ میگه روت سیاه – The pot calling the kettle – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
دیگ به دیگ میگه روت سیاه – The pot calling the kettle – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

برای درک بیشتر این ضرب المثل به چند مثال توجه کنید:

Stanley accused me for being selfish, he is talking about the pot calling the kettle black!

استنلی من را به خودخواهی متهم کرد، او در مورد موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” صحبت می کند!

The new manager is complaining that the company’s secretary is so slow at working and doing her responsibilities; This is completely talking about the subject of the pot calling the kettle black!”

مدیر جدید از کندی منشی شرکت در کار و انجام مسئولیت هایش شکایت دارد – این دقیقا مصداق موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” است!

Their accusations seems like the pot calling the kettle black.

اتهامات آنها به نظر می رسد مانند موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” باشد.

Speaking to the press by the the government spokesman and his lies is the pot and kettle situation.

صحبت کردن با مطبوعات توسط سخنگوی دولت و دروغ های او، دقیقا مصداق موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” است!

You’re judging me for wearing revealing clothing to a party? Don’t you think it would be the pot calling the kettle black?

شما من را به خاطر پوشش و لباس های بازی که در مهمانی پوشیده بودم قضاوت می کنید؟ آیا شما فکر نمی کنید که این همان مصداق موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” باشد؟

Sally accused me as a cheated while she used to be a cheater herself, that’s completely the story of the pot calling the kettle black.

سالی من را به تقلب متهم کرد در حالیکه او خودش به تقلب کردن عادت دارد، این دقیقا مصداق موضوع “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” است!

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی