ضرب المثل “قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” در زبان انگلیسی

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود – A penny saved is a penny earned – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود – A penny saved is a penny earned – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

Proverb #77

ضرب المثل هفتاد و هفتم:

A penny saved is a penny earned

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود

ترجمه تحت الفظی و ظاهری: یک پنی پس انداز شده پنی ای است که به دست آمده است.

معادل فارسیقطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود

ضرب المثل ” قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” یکی از کاربردی ترین صرب المثل های زبان فارسی است که در بین اقشار مختلف مردم و در محدوده سنی کودکان تا سالخورگان رواج پیدا کرده است. در واقع یکی از اولین ضرب المثل هایی که کودکان در مدرسه و در همان اوایل دوران تحصیل با آن آشنا می شوند همین ضرب المثل است و به همین دلیل است که این ضرب المثل جزو محدود ضرب المثل هایی است که در بین کودکان نیز کاربرد پیدا کرده است. آشنایی کودکان در دبستان با ضرب المثل ” قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” باعث شده که این ضرب المثل در زندگی شخصی بسیاری از کودکان نمود پیدا کند و کودکان با فراگیری این ضرب المثل با گردآوری چیزهای مورد علاقه خود از جمله اسباب بازی آن را عملی می کنند و حتی در بین برخی از آنها پس انداز کردن پول هایی که به صورت جایزه و یا عیدی بدست آورده اند بسیار رایج شده است.

ما ایرانی ها که از همان دوران کودکی با این ضرب المثل آشنا می شویم، به تدریج با آن زندگی می کنید و فرهنگ ما ایرانی ها جزو معدود فرهنگ هایی است که فرهنگ پس انداز و به یاد روزا مبادا بودن در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته که می توان یکی از دلایل آن را آشنایی ما ایرانی ها با همین ضرب المثل ” قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” و در همان دوران کودکی دانست. البته باید به این نکته توجه کنیم که این ضرب المثل صرفا در مورد پس انداز و مسائل مادی به کار نمی رود بلکه در موارد بسیاری از جمله جمع آوری کتاب، دوست، ارتباطات انسانی، لوازم منزل، و … نیز به کار می رود. حتی در مورد مسائل غیر مادی نیز این ضرب المثل کاربرد دارد و وارد مسائل معنوی و حتی نماز و روزه مردم نیز شده است.

اگرچه معنی ظاهری این ضرب المثل به قطرات آب باران و جمع شدن آن و تبدیل آن به دریا اشاره دارد اما کاربرد اصلی این ضرب المثل به مسائل مادی و بخصوص پول مربوط می شود. مردم به پس انداز کردن پول برای استفاده از آن در روز مبادا عادت کرده اند و در کاربرد این ضرب المثل در بین فرهنگ ما ایرانی ها بیشتر به جمع آوری پول و پس انداز آن مربوط می باشد. در زبان انگلیسی نیز این معادل این ضرب المثل با مفهومی کاملا مادی و با بیان کلمه پول استفاده می شود. گویا در فرهنگ انگلیسی ها این فرهنگ پس انداز به صورت عینی تر و آشکارتری بیان شده که در آن از به صورت مستقیم از مادیات سخن به میان می آید.

معادل ضرب المثل ” قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” در زبان انگلیسی به صورت عبارت اصطلاحی “A penny saved is a penny earned” می باشد. البته باید توجه کنید که در برخی از دیکشنری ها این عبارت به صورت یک اصطلاح آورده شده و در برخی دیگر به صورت یک ضرب المثل اما با توجه به اینکه معادل فارسی آن نیز یک ضرب المثل است ما هم آن را در ردیف ضرب المثل ها قرا دادیم. همانطور که در بالا به آن اشاره شده معنی ظاهری این عبارت اصطلاحی عبارت است از: “جمع آوری پنی (پول خرد خارجی) و پس انداز آن” که در نهایت این کار باعث درآمد بیشتر شخص پس انداز کننده می شود. معنی کلمات مورد استفاده در این ضرب المثل به صورت زیر است:

pennyکوچکترین واحد پول انگلیس و امریکا ، پول خرد بسیاری از ارزهای خارجی از جمله دلار 

save: ذخیره کردن ، نگهداشتن ، حفظ کردن ، نجات دادن ، رهایى بخشیدن ، نگاه داشتن ، اندوختن ، پس انداز کردن

earn: تحصیل کردن ، کسب معاش کردن ، بدست آوردن ، دخل کردن ، درآمد داشتن

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن به همراه چندین مثال مرتبط توجه کنید:

A penny saved is a penny earned: 

Cambridge:

something you say that means it is wise to save money.

چیزی که شما می گویید و بدان معناست که عاقلانه است که پول را پس انداز کنید.

Merriam-Webster: 

It is used to say that it is important to save money.

از این عبارت اصطلاحی برای بیان اهمیت پس انداز کردن پول استفاده می شود.

Dictionary.com:

Money not spent is money that is in one’s pocket.

پولی که صرف نشود همان پولی است که در جیب کسی می ماند.

The free dictionary: 

Every small amount helps to build one’s savings (i.e. by saving a penny, you have one more penny).

هر مقدار کمی هم کمک می کند تا شخص بتواند پول خود را پس انداز کند (به عنوان مثال با پس انداز هر یک پنی، شما یک پنی دیگر خواهید داشت).

Prov. Money that you save is more valuable than money that you spend right away.; It is good to save money.

ضرب المثل – پولی که شما پس انداز می کنید، با ارزش تر از پولی است که شما صرف میکنید. پس انداز پول کار پسندیده و خوبی است.

 

برای درک بیشتر این ضرب المثل به چند مثال توجه کنید:

 My father always advises me to put aside a proportion of my earnings – a penny saved is a penny earned.

پدرم همیشه به من توصیه می کند که بخش هایی از درآمد خود را کنار بگذارم (چون بر این باور است که) –قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 

You could finally get a job, so you have to open a savings account for yourself. You know a penny saved is a penny earned.

تو بالاخره توانستی یک کار بدست بیاری، پس باید یک حساب پس انداز برای خودت باز کنی. خودت میدانی که قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 Mike works hard to get marriage soon; He believes that a penny saved is a penny earned.

میکی به سختی کار می کند تا به زودی ازدواج کند او معتقد است که قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

I shouldn’t spend much money right now because I have to save all my income for buying the new house, a penny saved is a penny earned.

من اکنون نباید پول زیادی خرج کنم زیرا من باید تمام درآمدم را برای خرید خانه جدید پس انداز کنم، قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی