ضرب المثل “خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج” در زبان انگلیسی

خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج – All's well that ends well – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج – All’s well that ends well – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

Proverb #75

ضرب المثل هفتاد و پنجم:

A good beginning makes a good ending

All’s well that ends well

خشت اول گر نهد معمار کج    تا ثریا می رود دیوار کج!

ترجمه تحت الفظی و ظاهری: یک شروع خوب یک پایان خوب به همراه دارد.

معادل فارسی:

خشت اول گر نهد معمار کج         تا ثریا می رود دیوار کج

یا

خشت اول چون نهد معمار کج      تا ثریا می‌رود دیوار کج‏‎

در زبان فارسی ضرب المثل “خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج” به این معنی است :

  • اگر کسی کاری را به درستی و طبق اصول شروع نکند، به مشکل خواهد خورد و نباید انتظار نتیجه خوبی هم داشته باشد.
  • کاری که به خوبی و درستی شروع نشود، پایان خوبی نخواهد داشت.
  • اگر کاری از راه صحیح و با فکر و منطق شروع و پایه گذاری نگردد دچار مشکل و اشتباه خواهد شد چه در وسط کار و چه در انتها
  • کاری که به خوبی پایه ریزی نشود مطمئنا دوام نخواهد آورد
  • کاری که بدون برنامه ریزی شروع شود در ادامه دچار مشکل و دردسر خواهد شد.

در زبان انگلیسی از عبارت “A good beginning makes a good ending” و یا “All’s well that ends well” برای بیان چنین مفهومی استفاده می شود که تقریبا هر دو مورد آنها دارای معنا و مفهوم یکسانی می باشند و از روی ظاهر این عبارت ها می توان به معنای آنها نیز پی برد. البته از میان این دو عبارت به نظر می رسد عبارت “All’s well that ends well” معادل مناسبتری برای ضرب المثل مورد نظر ما باشد. زیرا همانند ضرب المثل فارسی “خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج” که خود به نوعی یک بیت شعر و یک عبارت ادبی ارزشمند می باشد، عبارت انگلیسی معادل آن نیز خود از طرف شکسپیر و در یکی از نمایشنامه های او به همین نام استفاده شده است. هر چند که اصل این ضرب المثل در زبان انگلیسی به دهه ۱۲۵۰ میلادی بر می گردد و قبل از استفاده شکسپیر نیز این ضرب المثل در میان مردم رواج داشته اما پس از آنکه شکسپیر عنوان یکی از نمایشنامه های خود را این ضرب المثل انتخاب کرد، بیشتر در میان مردم رواج پیدا کرد.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن به همراه چند مثال مرتبط توجه کنید:

All’s well that ends well:

Oxford:

If the outcome of a situation is happy, this compensates for any previous difficulty or unpleasantness.

اگر نتیجه یک وضعیت خوشحال کننده باشد، دشواری یا ناخوشایندی های قبلی را جبران می کند.

Macmillan:

It is used for saying that a situation that did not start in a good way has ended in a way that is satisfactory or pleasing.

از این عبارت برای بیان این واقعیت استفاده می شود که شرایطی که به خوبی آغاز نشده باشد ممکن است پایان رضایت بخش و قابل قبولی داشته باشد (و ممکن است پایان آن رضایت بخش نباشد).

The free dictionary:

A positive ending can overshadow any problems that may have preceded it. Although this phrase is the title of a Shakespeare play, it likely predates it.

یک پایان مثبت می تواند هر گونه مشکلی که ممکن است پیش از آن وجود داشته را تحت الشعاع قرار دهد.

Cliché, An event that has a good ending is good even if some things went wrong along the way.

یک عبارت کلیشه ای که بیانگر این واقعیت است: رویدادی که پایان خوبی دارد، حتی اگر برخی از عوامل آن به اشتباه پیش رفتند نیز خوب است.

Everything has turned out satisfactorily, even though the outcome has been uncertain.

همه چیز به صورت رضایت بخش از کار درآمده است، هرچند که نتیجه نامشخص باشد.

If the final result is good, earlier difficulties and problems are not important.

اگر نتیجه نهایی خوب باشد، مشکلات و سختی های پیش از آن مهم نیستند.

Merriam-Webster:

It is used to say that a person can forget about how unpleasant or difficult something was because everything ended in a good way

از این عبارت برای بیان این نکته استفاده می شود که شخص می تواند ناخوشایندی یا دشواری چیزی را فراموش کند زیرا همه چیز به خوبی به پایان رسیده است.

 

و توضیح عبارت دوم در دیکشنری:

A good beginning makes a good ending:

The free dictionary:

Being well-prepared and focused at the start of something often leads to success.

آماده بودن و تمرکز کردن در شروع چیزی اغلب منجر به موفقیت می شود.

 

برای درک بیشتر این ضرب المثل به چند مثال توجه کنید:

 

Keeping in mind that a good beginning makes a good ending, I worked really carefully on my plan before I start the project.

با توجه به اینکه گفته میشه “خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج” بنابراین قبل از شروع پروژه به دقت روی نقشه آن کار کردم.

 

It was really a difficult situation, but all’s well that ends well.

واقعا شرایط دشواری بود، اما همه چیز خوب است زیرا پایان خوبی به همراه دارد (خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج)

 

All’s well that ends well— my wedding day was so good day because it didn’t rain on the contrary of forecasts.

از آنجا که همه چیز به خوبی به پایان می رسد پس خوب است (خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج) – روز عروسی من خیلی خوب بود زیرا بر خلاف پیش بینی ها باران نبارید.

 

I hope we have no problem with the new school principal as she is so strict, I believe all’s well that ends well.

من امیدوارم که با مدیر جدید مدرسه مشکلی نداشته باشیم، زیرا او بسیار سختگیر است، من معتقدم که همه چیز خوب است که به خوبی به پایان می رسد. (خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج)

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی