نکته ۶۶ یادگیری زبان

English Learning Tips #66 نکته شصت و ششم یادگیری زبان: ……………………………………………… Gather your thoughts. Take a second to think about what you’re going to say. You know the grammar, but maybe you don’t use it correctly when you speak. افکار خود را جمع کنید  و یک ثانیه در مورد آنچه می خواهید بگویید فکر کنید. شما گرامر را می دانید …

Read More »

لغت ۱ و ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Emerge / ɪˈməːdʒ / Come out; come up; come into view, revealed, appear When the fight was over, the underdog* emerged the winner. You have to be nimble* to emerge from the narrow opening in five seconds. What emerged from the bottle was a blend* of fruit juices.     پدیدار شدن، بیرون آمدن، نمایان شدن …

Read More »

شکرگزاری در زندگی از زبان کندی

تصاویر

Quote #125 …………………………………… As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy همانطور که ما تشکر و قدردانی خود را بیان میکنیم، هرگز نباید فراموش کنیم که بهترین نوع قدردانی این است که با آن کلمات تشکر آمیز زندگی کنیم تا اینکه آنها …

Read More »

جک معلم و دانش آموز ۲

Happy

Joke #21 جک بیست یکم: ………………………………………………………… Teacher: Donald, what is the chemical formula for water? معلم: فرمول شیمیایی آب چیه، دونالد؟ Donald: H I J K L M N O. دونالد:  H I J K L M N O Teacher: What are you talking about? معلم: چی میگی؟! Donald: Yesterday you said it’s H to O دونالد: دیروز خودتون گفتید: …

Read More »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴ Panic / ˈpanɪk/ Unreasoning fear; fear spreading through a group of people so that they lose control of themselves The leader of the lost group appealed* to them not to panic. When the danger was exaggerated,* a few people started to panic. The source* of panic in the crowd was a man with a …

Read More »

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

تصاویر

Proverb #39 ضرب المثل سی و نهم: …………………………………………… اصل این ضرب المثل به شعر “آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم، یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم” بر می گردد و در واقع زمانی استفاده می شود که شخص دارای پتانسیل ها، توانایی ها، و امکانات زیادی هست ولی علیرغم این واقعیت شخص این منابع …

Read More »

نکته ۶۵ یادگیری زبان

English Learning Tips #65 نکته شصت و پنجم یادگیری زبان: ……………………………………………… Use your intuition. Go with your gut feeling, you’ll be surprised how often your first guess is the right guess. Like we said before, be confident. از درک مستقیم و از حس درونی خود استفاده کنید. اگر ببینید که حدس اولیه ی شما درست است تعجب خواهید کرد. همچنانکه …

Read More »

آهنگ All out of love از Air Supply

پست ویدیویی

 All out of love (lyrics) آهنگ All out of love (همه از عشق) یک آهنگ پاپ ار آلبوم Lost in Love (گمشده در عشق) و گروه Air Supply است که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد. این آهنگ در ایالات متحده به مقام دوم و در بریتانیا به مقام یازدهم از لیست آهنگهای پرفروش رسید و به نظر می رسد یکی از بهترین …

Read More »

فرق کلمات Big، Large، Great در زبان انگلیسی

تفاوت و فرق کلمات Big, large and great  هر سه صفت فوق معنای نزدیکی به هم دارند که می‌توانند جای یکدیگر استفاده شوند و باعث ایجاد اشکالاتی شوند ولی در واقع صفت هایی هستند که دارای معانی مختص به خود هم می باشند و بعضا استفاده‌ی یکی از آنها به جای دیگری باعث ایجاد اشتباه معنایی و حتی گرامری خواهد …

Read More »