آهنگ Can’t stop the feeling از Justin Timberlake

پست ویدیویی

Justin Timberlake Singer-songwriter justintimberlake.com Justin Randall Timberlake is an American singer, songwriter, actor and record producer. Born in Memphis, Tennessee, he appeared on the television shows Star Search and The All-New Mickey Mouse Club as a child. Spouse: Jessica Biel (m. 2012) TV shows: Saturday Night Live, Trippin’, ESPY Awards 2008, 2007 Kids Choice Awards Albums: The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds, …

Read More »

لغت ۷ و ۸ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Calamity / kəˈlamɪti / Noun A great misfortune; serious trouble, disaster, catastrophe Failure in one test should not be regarded as a calamity. The death of her husband was a calamity that left Mrs. Marlowe numb.* What is more dismal* than one calamity following upon the heels of another?   (اسم ) بدبختی بزرگ، …

Read More »

Common Mistakes – اشتباهات رایج ۳

اشتباهات رایج (Common Mistakes)در زبان انگلیسی از درس ها و مباحث کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی محسوب می شوند که می توانند نقش بسزایی در یادگیری و آموزش نکات برای زبان آموزان داشته باشند. از این به بعد سری پست های اشتباهات رایج (Common Mistakes) را آماده و خدمت شما ارئه می کنیم. سعی می کنیم که برای هر کدام از اشتباهات …

Read More »

فرق کلمات Emigrate, Immigrate, Migrate

تفاوت بین واژه های Emigrate, Immigrate, Migrate و کاربرد آنها در زبان انگلیسی: قبل از بیان تفاوت بین آنها، نکته مهم در مورد مشابهت بین آنها در این است که هر سه لغت فوق به معنای مهاجرت می باشند و تفاوت بین آنها به تاکید در بیان مقصد و مبدا و مفهوم نهانی آنها مربوط می باشد. برای مشخص شدن تفاوت این …

Read More »

لغت ۵ و ۶ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Abroad / əˈbrɔːd / Adverb – Noun Outside one’s country; going around; far and wide, in another country; outside, out of doors; widely, broadly More people are going abroad for vacations. Is there any truth to the rumor abroad that school will be open all summer? The news of the president’s illness spread abroad. …

Read More »

ضرب المثل “به ساز کسی رقصیدن” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb # 47 ضرب المثل چهل هفتم: To dance to a person’s tune به ساز کسی رقصیدن ضرب المثل به ساز کسی رقصیدن در زبان فارسی به معنی “بازیچه ی کسی شدن”، یا “از کسی فرمان بردن” است. به عبارت دیگر اگر کسی از کس دیگری تبعیت و فرمانبرداری کند، یا کسی بخواهد از کس دیگری سو استفاده کند و …

Read More »

اصطلاح “تا جایی که در توانمه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # 138 اصطلاح ۱۳۸: در این پست می خواهیم اصطلاحات و عبارات اصطلاحی کاربردی در مورد توانایی انجام کار را مورد بررسی قرار دهیم. در زبان فارسی اصطلاحی که در این زمینه وجود دارد این است که کسی می گوید “تا جائیکه در توان دارم” یا “تا آنجا که توان دارم” یا “تا آنجا که قدرت دارم” و موارد …

Read More »

لغت ۳ و ۴ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Baggage / ˈbaɡɪdʒ / Noun The trunks and suitcases a person takes when he or she travels; an army’s equipment, cargo, parcels; naughty girl When Walt unpacked his baggage, he found he had forgotten his radio. Mrs. Montez checked her baggage at the station and took the children for a walk. The modern army …

Read More »

ماه های میلادی و معنا و مفهوم آنها

ماه های میلادی و معنا و مفهوم آنها ماه های میلادی هر کدام دارای معانی خاصی هستند که بیشتر آن ها ریشه در نام های الهه های اسطوره های رومی دارند که در ادامه به اختصار به آن ها می پردازیم: January – ژانویه ماه اول سال که ژانویه است از نام الهه ی گشایش و آغاز (ژانوس) گرفته شده …

Read More »

نکات یادگیری زبان انگلیسی (۹۶ تا ۱۰۰)

در این پست چند مورد از نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی (نکات ۹۶ تا ۱۰۰) را از سری مجموعه نکات یادگیری زبان انگیسی خدمت شما تقدیم می کنیم: …………………………………………………… English Learning Tips #96 نکته نود و ششم یادگیری زبان: Explore the different ways you can say the same thing in English. This makes your English more interesting to the listener. For …

Read More »