لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Abide / əˈbʌɪd / Verb Accept and follow out; remain faithful to; dwell; endure; stay; live, dwell; continue; tolerate, put up with; wait; comply, submit, obey, conform, observe, follow, keep to, hold to, conform to, adhere to, stick to, stand by, act in accordance with, uphold, heed, accept, go along with, acknowledge, respect, defer …

Read More »

Happy Birthday – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۴)

پست ویدیویی

قسمت چهارم مکالمه ویدیویی – Happy Birthday (تولد مبارک) در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که جولیا چگونه کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، این قسمت که به نام Happy Birthday (تولد مبارک) می باشد به مراسم تولد یکی از شخصیت های داستان و اتفاقاتی که در ادادمه آن رخ می دهد …

Read More »

ضرب المثل “قناعت توانگر کند مرد را” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #65 ضرب المثل شست و پنجم: قناعت توانگر کند مرد را Waste not, want not این ضرب المثل شیرین در زبان فارسی از شعری که در این زمینه و با این مصرع از زبان سعدی گفته شده، بر سر زبان ها افتاده و سینه به سینه به نسل امروزی منتقل شده و به صورت یک عبارت کاربردی در میان …

Read More »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Vandal / ˈvandl / Noun Person who willfully or ignorantly destroys or damages beautiful things, one who purposefully destroys or damages something that is beautiful or something that belongs to someone else Adolescent* vandals wrecked the cafeteria. The vandals deliberately* ripped the paintings from the wall. We could scarcely* believe the damage caused by …

Read More »

اصطلاح “خودشیرینی کردن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #177 اصطلاح ۱۷۷: چاپلوسی کردن – خودشیرینی کردن To brown-nose To try too hard to please someone, especially someone in a position of authority, in a way that other people find unpleasant If you don’t brown nose your boss, you could be fired. اگه پیش رئیس خود شیرینی نکنید، ممکنه اخراج بشید. ………………………………………………………………………………………………… برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست …

Read More »

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

برای کسانی که در تافل (TOEFL) آکادمیک شرکت می کنند، کاربرد و یادگیری این افعال با توجه به اهمیت و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. بر خلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند افعال عباراتی غیر رسمی می باشند، اما این افعال مانند سایر واژگان مورد استفاده در زبان انگلیسی می توانند هم غیر رسمی، و هم …

Read More »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Traitor / ˈtreɪtə / Noun Person who betrays his or her country, a friend, duty, etc. betrayer, one who betrays another or his country, one who commits treason, back-stabber, double-crosser, double-dealer, renegade, Judas, quisling, fifth columnist; turncoat, defector, deserter; collaborator, informer, double agent   The patriot* sneered* when asked to stand on the same …

Read More »

اشتباهات رایج ۲۱ Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “مستقل بودن از چیزی ” را بیان کنیم باید آن را با استفاده از حرف اضافه “of” بیان کنیم و نه “from” بنابراین: مستقل بودن از … :  Independent from ✓   Independent of مثال: Clare’s independent from her parents. ✓ Clare’s independent of her parents. کلیر مستقل از والدینش است. نکته: نکته: برای dependent …

Read More »

اصطلاح “چه عجب” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #176 اصطلاح ۱۷۶: Holy cow Gosh, golly, wow, what a surprise My friend won the prize. دوستم جایزه رو برد. Holy cow! Really? واقعا؟! چه جالب! (چه عجب!)       توضیحات مربوطه به زودی اضافه و به روز رسانی خواهد شد.  ………………………………………………………………………………………………… برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید برای دیدن پست های مربوط …

Read More »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Dwindle / ˈdwɪnd(ə)l / Verb Become smaller and smaller; shrink, diminish, wane, fade, peter out, decrease, reduce, lessen; fall off, tail off, drop, fall, slump, plummet; disappear, vanish, die out, deteriorate, fail, slip, slide, fade, go downhill, go to rack and ruin; informal go to pot, go to the dogs, hit the skids, go …

Read More »