لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴ Morgue / mɔːɡ / Noun Place where bodies of unknown persons found dead are kept; the reference library of a newspaper office, place where corpses are stored before post-mortem exam or before being claimed for burial, mortuary; funeral parlour   There is a slender* chance that we can identify* the body in the morgue. …

Read More »

ضرب المثل “شنیدن کی بود مانند دیدن” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #71 ضرب المثل هفتاد و یکم: شنیدن کی بود مانند دیدن A picture is worth a thousand words ضرب المثل “شنیدن کی بود مانند دیدن” در زبان فارسی به معنی است که “دیدن چیزی با چشم خود بهتر از شنیدن آن از زبان دیگران است “. این اصطلاح را بیشتر کسانی استفاد می کنند که قدرت دیدن را بالاتر …

Read More »

اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

اصطلاح مورد بحث ما در این پست که می خواهیم به بررسی آن بپردازیم، اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” می باشد که معادل آن در زبان انگلیسی اصطلاح “The sea is full of other fish” و یا “There are plenty of fish in the sea” است که در پائین با ذکر چند مثال به توضیح آن می پردازیم: Idiom #193 اصطلاح …

Read More »

لغت ۷ و ۸ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴ Nominate / ˈnɒmɪnət / Verb & Adjective Name as a candidate for office; appoint to an office, appoint someone (for a position, office, or honor); designate, select, propose, recommend, suggest, name, put forward, present, submit, choose, elect, commission, delegate   Three times Bryant was nominated for office but he was never elected. The president …

Read More »

نحوه یادگیری واژگان تافل (۴)

    نحوه یادگیری واژگان زبان انگلیسی برای تافل و آیلتس در پست های قبلی چند نکته مهم یادگیری لغات در زبان انگلیسی خدمت شما معرفی شد و به برنامه ریزی برای حفظ ۵ لغت در روز اشاره شد. همچنین در پست قبلی در مورد دسته بندی واژگان و نحوه انجام این کار و نیز مزایای آن توضیحاتی ارائه شد. …

Read More »

اشتباهات رایج ۲۷ Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل”توبه کردن” و یا “پشیمان شدن” از چیزی، از فعل “Repent” به همراه حرف اضافه استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “of” است و نه “from”. از این رو عبارت “توبه کردن از چیزی” و یا “پشیمان شدن از چیزی” را به صورت Repent of نشان می دهیم و نه به …

Read More »

لغت ۵ و ۶ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴ Vertical / ˈvəːtɪk(ə)l/ Adjective & Noun Straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line, upright, upright line; upright position, perpendicular; located at the vertex; pertaining to all stages of a product from design to sale (Economics); having a multi-level structure, erect, perpendicular, plumb, straight up and down, on …

Read More »

اصطلاح “‌لی لی به لالای کسی گذاشتن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #192 اصطلاح ۱۹۲: To hold someone/something dear لی لی به لالای کسی گذاشتن اصطلاح ” لی لی به لالای کسی گذاشتن ” در زبان فارسی دارای این معانی است: توجه بیش از حد کردن به کسی محبت بیش از حد کردن به کسی کسی را لوس بار آوردن لوس کردن و به دل کسی راه آمدن زیاد توجه کردن …

Read More »

نحوه یادگیری واژگان تافل (۳)

  نحوه یادگیری واژگان زبان انگلیسی برای تافل و آیلتس در پست های قبلی چند نکته` مهم یادگیری لغات در زبان انگلیسی خدمت شما معرفی شد و به برنامه ریزی برای حفظ ۵ لغت در روز اشاره شد. همچنین لیست ۵ گام مهم برای یادگیری لغات تافل و آیلتس خدمت شما ارائه شد که در این پست و در ادامه …

Read More »

لغت ۳ و ۴ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۴۱ کتاب ۵۰۴ Rehabilitate / riːhəˈbɪlɪteɪt / Verb Restore to good condition; make over in a new form; restore to former standing, rank, reputation, etc. restore to good health or condition; clear a name, restore a person’s good reputation or normality, reintegrate, readapt, bring back; pardon, absolve, exonerate, forgive   The old house was rehabilitated at enormous* …

Read More »