لغات مربوط به حوادث طبیعی

لغات مربوط به حوادث طبیعی:  Hurricane/typhoon : گردباد ، طوفان Earthquake: زلزله Tidal wave : طوفان دریایی Volcanic eruption: فوران اتشفشان Drought: خشکسالی Storm: توفان Flood: سیل avalanche: بهمن landslide / mudslide: رانش زمین blizzard: یخبندان ، کولاک tsunami: سونامی forest fire: اتش سوزی جنگل Corn snow/ hailstones: تگرگ بقیه رو شما بگید.

Read More »

Good Luck و موارد استفاده آن

Good Luck >>>>>>>>>>> معنی و طریقه ی استفاده: ……………….. معنی اصلی جمله “آرزوی موفقیت کردن برای کسی”، و است. با این حال، یکی دیگر از استفاده های محبوبی که این عبارت دارد، زمانیست که شما فکر نمی کنید و احتمال نمی دهید که یک شخص بتواند کار خاصی رو به انجام برساند و حالتی کنایه ای دارد. البته این تفاوت …

Read More »

واحدهای شمارش

واحدهای شمارش: >>>>>>>>>>>> a pair of shoes : یک جفت کفش a  : drop of water یک قطره آب a bunch of grapes : یک خوشه انگور a bunch of flowers : یک دسته گل a lump of coal :  یک تکه زغال a stack of plates : یک دسته بشقاب a row of seats : یک ردیف صندلی a …

Read More »

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن ……………………………………………… to take a nap چرت زدن I like to take a nap every day after lunch. دوست دارم هر روز بعد از نهار یه چرتی بزنم. ——————————————————- to nod off چرت زدن (به شکل ناگهانی) مثلا جلوی تلوزیون، توی اتوبوس، مترو… I nodded off once or twice …

Read More »

لیست بیماری ها

لیست بیماری ها : >>>>>>>>>>>>> ﺁﻓﺘﺎﺏﺯﺩﮔﻲ sun poisoning ﺁﺏ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺸﻢ glaucoma ﺁﺏ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ cataract ﺁﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ chickenpox ﺁﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ appendicitis ﺁﺳﻢ asthma ﺁﻓﺖ ﺩﻫﺎﻥ cankersores ﺁﻓﺘﺎﺏﺳﻮﺧﺘﮕﻲ sunburn ﺁﻟﺮﮊﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ food allergy ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍ influenza ﺍﺳﻬﺎﻝ diarrhea ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ anxiety ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ depression ﺍﻭﺭﻳﻮﻥ mumps ﺍﻳﺪﺯ HIV and aids ﺍﻳﺴﺖ قلبی cardiac arrest ﺑﻮﺍﺳﻴﺮ hemorrhoids ﭘﺮﻛﺎﺭی ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ hyperthyroidism ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ hyperhidrosis ﺗﻨﺪ …

Read More »

Medical abbreviations

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﯾﺞ پزشکی Medical abbreviations ………………………………………….. …. V/S Vital Sign ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ BP Blood Pressure ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ T Temperature ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ P Pulse ﻧﺒﺾ BS Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ FBS Fast Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ CBC Cell Blood Count ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﻥ I.V Intravenous ﻭﺭﯾﺪﯼ ‏( ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺭﯾﺪ ‏) I.M Intramuscular ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻀﻼﻧﯽ S.C Subcutaneous ﺯﯾﺮ ﺟﻠﺪﯼ SBP …

Read More »

عبارتهایی کاربردی برای دندان

عبارتهایی کاربردی برای دندان >>>>>>>>>>>>>>>>> Do a root canal عصب کشی کردن . Toothache دندون درد . anesthetize/numb سر کردن . pull out a tooth کشیدن دندون . I need to have a tooth pulled باید یکی از دندونام رو بکشم . I need to have a tooth filled باید یکی از دندونام رو پر کنم . I need a …

Read More »

Joke 03

Happy

Joke #03 ……………………………………………………… Jack was attending the funeral service of the richest man in the city. Because he was weeping bitterly, a man asked sadly, “was the deceases one of the dear relatives? ”No” said jack. Then why are you crying?” asked the stranger. “Because I’m not one of the relatives,” answered Jack. ……………………………………………………… جک به مراسم تشییع جنازه ثروتمندترین …

Read More »