عبارتهایی کاربردی برای دندان

عبارتهایی کاربردی برای دندان
>>>>>>>>>>>>>>>>>

Do a root canal
عصب کشی کردن
.
Toothache
دندون درد
.
anesthetize/numb
سر کردن
.
pull out a tooth
کشیدن دندون
.
I need to have a tooth pulled
باید یکی از دندونام رو بکشم
.
I need to have a tooth filled
باید یکی از دندونام رو پر کنم
.
I need a filling
باید دندونم رو پر کنم
.
to kill the nerve
عصب کشی کردن
.
have a cavity
دندون کرم خورده داشتن

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*