اصطلاح “The ball is in sb’s court” در زبان انگلیسی

زمانی که بخواید نحوه تصمیم گیری کسی را ببینید، توپ را به زمین او می اندازید تا ببینید چه تصمیمی می گیرد و یا اینکه واکنش او به این کار شما چه خواهد بود. اصطلاح “توپ را به زمین کسی انداختن” یکی از اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی است که ما در این پست به بررسی آن خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر ما اصطلاح “توپ در زمین کسی بودن” را مورد بررسی قرار می دهیم که در آن با اتخاذ سیاستی مشخص، از نحوه ی تصمیم گیری کسی و یا خود تصمیم آن شخص مطلع خواهیم شد. با ذکر یک مثال مکالمه ای به توضیح این اصطلاح مهم و کاربردی می پردازیم:  

Alex: The new manager is going to make a new decision about next year policies.

Alex’s wife: You need to have a ball is his court to know about this new policies and to be prepared about next steps.

الکس: مدیر جدید قصد دارد تصمیم جدیدی در مورد سیاست های سال آینده بگیرد.
همسر الکس: تو باید توپ را در زمین او بندازی تا از این سیاست های جدید و نیز گام های بعدی آگاه شوی.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می کنید همسر الکس از او می خواهد برای اینکه الکس از نحوه تصمیم گیری و خود تصمیم مدیر جدید درباره مسائل مورد بحث آنها مطلع شود باید کاری بکند تا بتواند زودتر از زمان خود به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و به او می گوید باید کاری بکند یا تدبیری بیاندیشد که از این اطلاعات  آگاه شود. همسر الکس برای این منظور از اصطلاح “a ball is his court” استفاده کرده که دقیقا همان معنای “توپ در زمین کسی انداختن” را دارد. بنابراین:

Idiom #223

اصطلاح ۲۲۳:

The ball is in sb’s court 

توپ در زمین کسی بودن

توپ در زمین کسی انداختن

توپ تو زمین کسی بودن – The ball is in sb's court – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
توپ تو زمین کسی بودن – The ball is in sb’s court – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

اصطلاح “The ball is in sb’s court ” در زبان انگلیسی بیشتر معنی “نوبت کسی یا چیزی بودن” است مثلا نوبت کسی در بازی و یا نوبت کسی برای صحبت کردن. معنای این اصطلاح در زبان انگلیسی را می توان از ظاهر آن تشخیص داد. واژه ی “توب” در این اصطلاح به توپ مورد استفاده در بازی تنیس اشاره دارد و خود این اصطلاح به این موضوع اشاره دارد که کسی که توپ در زمین اوست نوبت بازی و یا مسئولیت ادامه ی بازی نیز متوجه اوست؛ به عبارت دیگر توپ در زمین هر کدام از طرفین بازی تنیس باشد، نوبت آن طرف یا آن شخص است که بخواهد کاری انجام دهد و یا بازی را ادامه و به پیش ببرد.

اصطلاح “The ball is in sb’s court  در زبان انگلیسی می تواند دارای این معانی نیز باشد:

  • ابتکار عمل برای هر گونه اقدامی به کسی بستگی دارد
  • مسئولیت انجام هر گونه اقدامی به آن طرفی بستگی دارد که توپ در زمین آن طرف باشد.
  • این عبارت به شخصی اشاره دارد که مسئول حرکت بعدی باشد چه در کار و فعالیت، چه در بازی، و چه در هر رویدادی

ایده ی اصلی این اصطلاح و البته واژه ی استعاری بکار رفته در آن (ball) از ورزش هایی همچون بسکتبال، بدمینتون، و یا تنیس به وجود آمده است. زیرا در این ورزش ها از واژه ی “court” به معنای زمین ورزشی استفاده می شود (برای زمین های ورزشی دیگر ورزش ها از واژه های دیگری استفاده می شود). همانطور که در این ورزش ها توپ را باید از زمین خود به زمین حریف و طبق اصول و با رعایت قوانین خاص پرتاب کرد و البته طرف مقابل هم مسئولیت و وظیفه ی رد کردن (جواب دادن به پرتاب توپ) و پرتاب توپ را برعهده دارد، در این اصطلاح هم از طرف مقابل و مورد نظر انتظار می رود که وظیفه، مسئولیت، واکنش، و یا تصمیم گیری خود را به نحوی مناسب انجام دهد. این معنی نیز از آن قابل برداشت است که طرف مقابل که توپ (استعاره از مسئولیت و یا انجام اقدام مناسب) را دریافت کرده باید کاری کند که از شر آن خلاص شود و یا در مقابل آن و در زودترین زمان ممکن و با سرعت واکنش و برخورد مناسبی از خود نشان دهد یا آن توپ را به هم تیمی خود پاس دهد (البته در بازی بسکتبال) تا همچون این ورزش ها متحمل شکست نشود. البته باتوجه به این توضیحات و جدید بودن این ورزش ها به نظر می رسد ریشه این اصطلاح چندان قدیمی نباشد و گفته می شود که اصل این اصطلاح به قرن بیستم برمی گردد.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری معتبر در مورد آن، و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The ball is in sb’s court: 

The ball is in your court: 

It’s your responsibility now. It’s up to you.

الان مسئولیت بر عهده ی شماست. به شما بستگی دارد.

Oxford:

It is up to you to make the next move.

تصمیم گیری برای حرکت بعدی شما به خود شما بستگی دارد.

​Cambridge:

If the ball is in someone’s court, they have to do something before any progress can be made in a situation

اگر توپ در زمین کسی باشد، در آن موقعیت قبل از هر گونه پیشرفتی، وظیفه و مسئولیت انجام هر کاری به عهده آن شخص است.

توپ تو زمین کسی بودن – The ball is in sb's court – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
توپ تو زمین کسی بودن – The ball is in sb’s court – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

نکته :

البته دقت کنید که اصطلاح “pass the buck” نیز اصطلاحی نزدیک به اصطلاح مورد بحث ما می باشد که البته بیشتر به معنا و مفهوم انتقال مسئولیت به کس دیگر با هدف شانه خالی کردن از مسئولیت می باشد و حتی در برخی منابع نیز آن را معادل اصطلاح “توپ را به زمین کسی انداختن” می دانند که نمی توان آن را اشتباه دانست.

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

It’s up to the new president what to do, many of voters voted him; so the ball is in his court now.

دیگر نوبت رئیس جمهور جدید است که چه کاری می خواهد انجام دهد، بسیاری از رای دهندگان به او رای دادند؛ بنابراین توپ در زمین او است.

The ball is firmly in the court of the UK parliament, whether to stay with the EU or not.

توپ به طور قاطع در زمین پارلمان انگلیس است که آیا با اتحادیه اروپا باقی بمانند یا نه.

I’ve done my responsibilities, so the ball’s in his court now.

من مسئولیت هایم را انجام داده ام، بنابراین حالا توپ در زمین او است.

Danny proposed a marriage proposition to her girl friend, so the ball is in her court now.

دنی پیشنهاد ازدواج به دوست دخترش کرد، بنابراین توپ الان در زمین او (دوست دخترش) است.

We can’t do anything as long as the ball is in our teachers’ court.

تا زمانی که توپ در زمین معلممان باشد، نمی توانیم کاری انجام دهیم.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی