اصطلاح “‌راه و چاه را بلد بودن” در زبان انگلیسی

راه و چاه را بلد بودن – know the ropes – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
راه و چاه را بلد بودن – know the ropes – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #187

اصطلاح ۱۸۷:

Know the ropes

راه و چاه را بلد بودن – راه و چاه را شناختن – راه و چاه را دانستن

در زبان فارسی به کسی که در زمینه خاصی اطلاعات، مهارت، و یا تجربه دارد اصطلاحا می گویند که او راه و چاه را بلد است، یا فلانی راه و چاه را می شناسد، و یا فلانی راه و چاه را می داند. راه و چاه بلد بودن اصطلاح بسیار کاربردی و ساده ای است که از ظاهر خود این عبارت اصطلاحی می توان به معنا و مفهوم آن پی برد. به عبارت دیگر این عبارت اصطلاحی جزو اصطلاحات ساده زبان انگلیسی است که با دقت در ظاهر واژگان به کار رفته در آن می توان معنای آن را حدس زد. به همین دلیل نیازی به توضیح بیشتر معنای این اصطلاح در زبان فارسی نمی باشد.

در زبان انگلیسی از عبارت “Know the ropes” برای بیان این معنا و مفهوم استفاده می شود. معنای اصلی این عبارت اصطلاحی رایج و کاربردی در زبان انگلیسی نیز همان معنای معادل فارسی آن می باشد. نکته جالب اینکه در زبان انگلیسی نیز همانند زبان فارسی بیشتر به جنبه تجربه داشتن شخص در مفهوم کلی این اصطلاح تاکید می شود، یعنی شخصی در زمینه خاصی اطلاعات زیادی دارد که این اطلاعات می تواند از داشتن تجربه زیاد شخص در آن زمینه خاص ناشی شود.

ریشه این عبارت اصطلاحی در زبان انگلیسی به قرن نوزدهم و ملوانانی بر می گردد که در یک کشتی مشغول به کار بودند. این ملوانان باید انواع طناب های موجود در آن کشتی را که برای بادبان های کشتی و نیز جهت هدایت کشتی مورد استفاده قرار می گرفتند به خوبی می شناختند و با تسلط بر آنها می توانستند روی کشتی بدون مشکل کار کنند. از این رو این اصطلاح در  اواخر دهه ۱۸۰۰ به طور کاملا تصادفی و بصورت تمثیلی از مهارت و تجربه ملوانان کشتی مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت و هنوز هم در زبان انگلیسی بسیار کاربردی و مصطلح می باشد. البته در زبان انگلیسی غیر از عبارت “” که در اینجا به بحث در مورد آن می پردازیم، عبارت های دیگری نیز با همین معنا و مضمون استفاده می شوند که از جمله عبارتند از:

Know the drill

Know the score

Show somebody the ropes

Teach somebody the ropes

Learn the ropes

 

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، توضیحات مربوط به آن را از دیکشنری های معتبر به همراه چند مثال بیان می کنیم:

Know the ropes:

Have experience of the appropriate procedures

داشتن تجربه مراحل مناسب (برای انجام کاری)

Oxford:

KNOW WHAT TO DO, know the routine, know one’s way around, know one’s stuff, know what’s what; be experienced

می دانید که چه کار کنید، روال را می دانید، راه را می دانید، چیزها را می دانید، می دانید چه به چی است؛ تجربه داشتن

Have experience of the appropriate procedures.

داشتن تجربه اقدامات مناسب.

Cambridge:

To learn / know how to do a job or activity

فهمیدن و یا دانستن چگونگی انجام یک کار یا فعالیت

Babylon:

Know something thoroughly, be an expert on a certain subject

دانستن چیزی بصورت کامل، متخصص بودن در زمینه یک موضوع خاص

Collins:

British:

To have a thorough understanding of a particular sphere of activity

To be experienced in the ways of the world

داشتن درکی کامل از یک حوزه خاص یک کار یا فعالیت

داشتن تجربه در راه های جهان

American:

To be fully acquainted with the details or procedures of something

آشنایی داشتن به طور کامل با جزئیات و یا روش های چیزی

The free dictionary:

Be informed about the details of a situation or task

اطلاع داشتن در مورد جزئیات یک وضعیت و یا یک کار.

Be thoroughly acquainted with the way in which something is done

کاملا آگاه بودن از روش انجام کاری یا چیزی

Explain to somebody/learn/know how to do a particular job, task, etc. correctly

توضیح دادن به کسی که کار خاصی را به صورت صحیح انجام دهد.

Dictionary.com:

To be familiar with the details of an operation:

آشنایی داشتن با جزئیات یک عملیات

To be seasoned and informed; know the intricacies of a job, situation, etc; KNOW one’s WAY AROUND

تجربه داشتن و آگاه بودن؛ دانستن پیچیدگی های یک شغل، وضعیت، و غیره؛ آگاهی داشتن از راه های موجود در اطراف کسی یا چیزی

Be informed about the details of a situation or task.

اطلاع داشتن در مورد جزئیات یک وضعیت و یا کار.

To familiarize someone with the details

آشنا کردن کسی با جزئیات (یک کار یا یک موضوع)

با توجه به توضیحات ارائه شده بالا، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

Don’t worry about the boss’s resignation, because he knows the ropes very well.

نگران استعفای رئیس نباش، زیرا او راه و چاه را بسیار خوب می شناسد.

There is no need to train the new computer operator; she knows the ropes.

نیازی به آموزش اپراتور جدید کامپیوتر نیست. او راه و چاه را می داند.

Tom has enough experience about his career, he’ll show you the ropes.

تام در مورد حرفه اش تجربه کافی دارد، او راه و چاه را به شما نشان می دهد.

If the president has known the ropes, he could make better decisions.

اگر رئیس جمهور راه و چاه را می دانست، می توانست تصمیمات بهتری بگیرد.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی