اصطلاح “‌خالی بستن” در زبان انگلیسی

خالی‌ بستن – Pull the other one – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
خالی‌ بستن – Pull the other one – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #184

اصطلاح ۱۸۴:

خالی‌ بستن

Pull the other one

Pull the other one, it’s got bells on it

اصطلاح “خالی‌ بستن” در زبان فارسی دارای معانی زیر است:

  • دروغ گفتن
  • سخن نادرست بر زبان آوردن
  • گزافه گفتن
  • لاف زدن
  • چاخان بودن

پیشینه تاریخی این اصطلاح به دهها سال پیش یعنی زمان سلطنت رضا شاه بر می گردد. داستان تاریخی مربوط به ریشه این اصطلاح چنین است که نقل می کنند در زمان رضاشاه به دلیل کمبود اسلحه و مهمات، بعضی از مامورین دولتی و پاسبان هایی که گشت می دادند تفنگ را خالی و بدون گلوله و ‌فشنگ بر دوش می‌بستند و یا فقط غلاف خالی اسلحه یعنی همان جلدی که اسلحه کمری در آن قرار می گرفت را روی کمرشان می بستند تا دیگران را صرفا با آن بترسانند و در واقع هیچ اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه می شدند برای اینکه بتوانند به همدیگر خبر بدهند به هم می گفتند که طرف “خالی بسته” و منظور آنها این بود که فلان پاسبان و یا سرباز اسلحه و یا گلوله ای ندارد و تفنگ بدون گلوله و یا غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته است. معنی این عبارت برای آنها این بود که در واقع مامورها برای ترساندن ما بلوف می زنند که اسلحه دارند و روی همین اصل بود که واژه خالی بندی رواج پیدا کرد. از همین رو هنگامی که کسی سخنی بی‌پایه می‌گوید و لاف می‌زند گفته می‌شود که او خالی‌ بسته است. امروزه عبارت خالی بندی به معنی دروغ گرفتن و لاف زدن بسیار رایج شده است.

در زبان انگلیسی نیز چنین مفهومی را با عبارت ها و اصطلاحات زیر بیان می کنند:

Pull the other one

Blow one’s (own) trumpet

Cock and bull story

Shoot a line, boast

Blow your own horn

Quit bullshitting, will you!

از بین اصطلاحات فوق عبارت اول یعنی عبارت ” Pull the other one” از همه کاربردی تر است و به همین دلیل ما این اصطلاح را مورد بررسی قرار می دهیم. این اصطلاح در واقع شکل خلاصه شده ای از عبارت ” someone pulling my leg ” است که در آن شخصی شوخ طبع یک پای شخص دیگری را می کشد تا داستانی خنده دادر برای او تعریف کند ولی داستان تعریفی برای شخصی که پایش کشیده شده زیاد جالب به نظر نمی رسد و او از شخص شوخ طبع می خواهد با کشیدن پای دیگرش داستان و سخنان خنده دار غیر واقعی بیشتر و بهتری را بر زبان بیاورد. توجه داشته باشید که سخنانی که تعریف می شود وافعی نبوده و صرفا جنبه فکاهی دارند و به همین دلیل این عبارت در بین مردم به معنی گفتن سخنان غیر وافعی و یا نوعی بلوف زدن به کار می رود.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، توضیحات مربوط به آن را از دیکشنری های معتبر به همراه چند مثال ذکر می کنیم:

 

Cambridge:

UK informal humorous

It is used when you do not believe what someone has just said

عبارت انگلیسی بریتانیایی غیر رسمی طنز آمیز –

از این عبارت زمانی استفاده می شود که شما حرفی را که کسی بر زبان آورده است، باور نمی کنید.

The free dictionary:

It is used to express that one finds what’s been said to be incredible, unlikely, or laughable. Primarily heard in UK.

If someone tells you something and you say pull the other one, you mean that you do not believe them.

از این عبارت برای بیان غیر معتبر بودن، غیر محتمل بودن، و خنده دار بودن سخنان کسی استفاده می شود. این اصطلاح بیشتر در انگلیسی بریتانیایی دیده می شود.

اگر کسی چیزی به شما می گوید و شما بگویید طرف “خالی‌ می بندد”، به این معنی است که شما آن حرف ها را باور نمی کنید.

Collins dictionary:

You can say to someone “Pull the other one” or “Pull the other one, it’s got bells on” to tell them that you do not believe what they have told you and you think they must be joking.

شما زمانی می توانید عبارت های ” Pull the other one” و یا ” Pull the other one, it’s got bells on” را که به معنی “خالی‌ بستن” می باشند به کار ببرید که به کسی بگوئید آنچه را که او بر زبان می آورد باور ندارید و یا فکر می کنید که او شوخی می کند.

Mac Millan dictionary:

It is used for telling someone that you do not believe what they are saying.

از این عبارت برای این منظور استفاده می شود که شما گفته های کسی را باور نداشته باشید.

Urban dictionary:

Sarcastic response to someone who is taking the mickey

نکته:

  1. این اصطلاح در زبان انگلیسی معمولا همراه با اظهار تعجب و شگفتی همراه است.
  2. در زبان انگلیسی از فعل “Bluff” نیز برای بیان مفهوم “خالی بستن” استفاده می شود که البته به معنای “بلوف زدن” است که اخیرا وارد زبان فارسی هم شده است. توضیحات و مثال مربوط به آن:

Bluff: to pretend sth, especially in order to achieve what you want in a difficult or dangerous situation.

خود را به چیزی وانمود کردن، به ویژه برای رسیدن به آنچه که می خواهید در یک وضعیت دشوار و خطرناک به آن دسترسی داشته باشید.

مثال:

Don’t believe him, she is just bluffing as usual.

حرفاشو باور نکن، او فقط داره طبق معمول بلوف میزنه.

با توجه به توضیحات ارائه شده بالا، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

I can’t believe that Sally is going to swimming? Pull the other one, she can’t even walk in the water!

من نمی توانم باور کنم که سالی به شنا می رود؟ خالی‌ نبند، او حتی نمی تواند در داخل آب راه برود!

What! A big bloke like you, have been beaten by his wife! Pull the other one; it’s got bells on. It is impossible.

چی! مرد گنده ای مث تو، توسط همسرش مورد کتک قرار گرفته!؟ خالی‌ نبند، این غیر ممکن است.

You would be the descendant of a king!? Pull the other one, man!

تو از نوادگان پادشاه هستی؟ خالی نبند مرد!

The government wants to announce the true level of unemployment in the country? No way, so pull the other one.

دولت می خواهد میزان واقعی بیکاری در کشور را اعلام کند؟ امکان نداره، پس خالی نبند.

A truthful politician? Oh! Come on man, Pull the other one!

سیاستمدار راستگو (مگه داریم، مگه میشه؟)؟ اوه بیخیال پسر خالی نبند!

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی