اصطلاح “بین خودمون باشه” در زبان انگلیسی

اصطلاح "بین خودمون باشه" در زبان انگلیسی - آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
اصطلاح “بین خودمون باشه” در زبان انگلیسی – آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

Idiom # 131

اصطلاح ۱۳۱:

……………………………………………………

Between you and me

بین خودمون باشه

……………………………………………………

در زبان فارسی معمولا برای حالتی که دو نفر حرف و یا سخنی را بصورت مخفیانه و رازگونه بین همدیگر رد و بدل می کنند و برای اینکه این صحبت ها به جایی درز پیدا نکند، از اصطلاح “بین خودمون باشه” استفاده می گنند، که نشان دهند این حرف و سخن به میان آمده به گوش کسی که نمی خواهند نرسد. در زبان انگلیسی نیز معادل این اصطلاح را به همان نحوی که در زبان فارسی گفته می شود بیان می کنند و می گویند: Between you and me. البته به این عبارت اصطلاحی در زبان انگلیسی به صورت های دیگری نیز کاربرد دارد از جمله :

between ourselves ………بین خودمون بماند

just between you and me and the bedpost ………بین من، شما، و پایه یا ستون تختخواب بماند

bedpost به معنی پایه یا ستون تختخواب است.

between you and me and four walls ……… بین من، شما، و این چهار دیوار بماند

سخنان ما از این چهار دیواری رد نشه.

between you and me and gatepost ………بین خودمون بماند

gatepost به معنی تیر چار چوب دروازه، و بازوى دروازه است.

between you and me and lamppost ………بین خودمون بماند

gatepost به معنی تیر چار چوب دروازه، و بازوى دروازه است.

معنی این اصطلاح در دیکشنری به این صورت بیان شده که :

Between you and me: 

What I am about to say should be kept secret

آنچه که می خواهم بگویم و به صورت راز بماند.

یا در دیکشنری آنلاین thefreedictionary.com در مورد این عبارت اصطلاحی چنین آمده است:

between you and me (British, American & Australian)
something that you say when you are going to tell someone something you do not want them to tell anyone else Just between you and me,

آنچه که شما با کسی در میان می گذاری و نمی خواهی کس دیگری یا کسان دیگری آنرا بدانند.

without telling anyone else

چیزی که به هر کسی گفته نمی شود

چند مثال:

Just between you and me, I think she’s lying.

بین خودمان بماند، فکر میکنم دروغ می گوید.

I don’t think his work is quite up to standard. Between you, me and the gatepost, I’m thinking of leaving.

من فکر نمی گنم گه کارش خیلی استاندارد باشد، بین خودمان باشد من می خواهم اینجا را ترک کنم

……………………………………………………

نگته : می توان به همراه عبارت اصطلاحی فوق (between you and me) از فعل “Keep” نیز استفاده کرد که به آن مفهوم نگهداری راز مورد نظر را در جمله می دهد. مثال:

They felt in love and, I think they want to get marriage soon, but please keep it between you and me.

اونا عاشق هم شدند (به دام عشق همدیگر افتادند) و فکر می کنم می خواهند با هم ازدواج کنند، البته خواهشا بین خودمان بماند.

……………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند.

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی