Home -> Blog -> اصطلاح “داروی بدون نسخه” در زبان انگلیسی

اصطلاح “داروی بدون نسخه” در زبان انگلیسی

آیا تا حالا داروی بدون نسخه از داروخانه تهیه کرده اید؟

آیا می دانید که در زبان انگلیسی برای عبارت “خرید دارو بدون نسخه” از یک اصطلاح استفاده می شود؟

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهید دارویی را از داروخانه و بدون نسخه ی پزشک تهیه کنید از عبارت اصطلاحی “Over the counter” استفاده می کنید. البته برای درک بهتر این عبارت اصطلاحی کاربردی به معنی واژه ی Counter در دیکشنری (فرهنگ لغات) که در پائین آمده، توجه کنید:

Counter: 

شمارشگر ، صندوق پرداخت هزینه در فروشگاه ها، ضربت متقابله ، حمله ، گیشه ، ضربت زدن ، ضد ، مقابل دستگاه شمارنده ، پیشخوان ، باجه ، بساط ، شمارنده ، ضربت متقابل ، درجهت مخالف ، در روبرو ، معکوس ، بالعکس ، مقابله کردن ، تلافى کردن ، جواب دادن ، معامله بمثل کردن با

البته معنی واژه ی Counter در این عبارت اصطلاحی، همان “باجه”، “صندوق پرداخت هزینه در فروشگاه ها” می باشد و این عبارت اصطلاحی به این مفهوم می باشد که نیازی به بررسی پزشک داروخانه نیست و اصولا نسخه ای هم برای بررسی آن وجود ندارد و شخص می تواند داروی مورد نظرش را در جلوی باجه و صندوق تنها با پرداخت هزینه ی آن دریافت کند. بنابراین:

Idiom #01

اصطلاح اول:

Over the counter

over the counter medicine

خرید دارو بدون نسخه

فروش دارو بدون نسخه

داروی بــــــدون نـــــســخه

بدون نسخه دارویی را خریدن و یا فروختن

خرید و فروش دارو بدون نسخه

داروی بدون نسخه –Over the counter – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
داروی بدون نسخه –Over the counter – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

 

برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری معتبر در مورد آن، و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

Over the counter (medicine / drugs):

by ordinary retail purchase, with no need for a prescription or licence.

خرید از مغازه و فروشگاه خرده فروشی معمولی، بدون نیاز به نسخه یا مجوز.

​Cambridge:

Drugs that are bought over the counter are bought in a shop without first visiting a doctor.

داروهایی که بدون نسخه فروخته می شوند را می توان از یک فروشگاه (داروخانه) بدون بررسی (نسخه) توسط پزشک خریداری کرد.

​Merriam – Webster:

۱ – not traded or effected on an organized securities exchange

۲ – sold lawfully without prescription

۱: چیزی که در یک مبادله و یا معامله ی تضمینی سازمان یافته معامله و یا انجام نمی شود
۲: چیزی که بدون نسخه و به صورت کاملا قانونی فروخته می شود

مثال:

We can buy most cold remedies over the counter, just by paying their bills.

میتوانی اکثر داروهای سرماخوردگی رو بدون نسخه بگیری.

He bought a sore throat syrup for her wife over the counter.

او بدون نسخه یک شربت گلو درد برای همسرش خرید.

I will buy a sun screen for you over the counter.

من بدون نسخه یک کرم ضد آفتاب برای شما می خرم.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

One comment

  1. peyman_rainbow

    ممنون از پُستتون، خیلی آموزنده بود… !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*