خانه -> لغات و اصطلاحات -> Confusing Words 12

Confusing Words 12

Confusing Words 12

All together: all at the same time.

We always had fun when we were all together.

Altogether: /ˌɔl·təˈɡeð·ər, ˈɔl·təˌɡeð·ər/ (adv) completely or totally

There were altogether 20 people at the dinner.

All together:       همه با هم

Altogether:        روی هم رفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*