خانه -> کمک آموزشی (صفحه 10)

کمک آموزشی

Quote 71

تصاویر

Jamie Paolinetti: “Limitations live only in our minds.  But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.” محدودیت ها تنها در ذهن ما وجود دارند. اما اگر از تخیلاتمان استفاده کنیم توانمندیهایمان نامحدود خواهند شد.

ادامه نوشته »

Quote 70

تصاویر

“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.” Leonardo da Vinci من با انجام سریع کارها تحت تاثیر قرار می گیرم. دانستن و اشتیاق داشتن برای انجام کارها به تنهایی کافی نیست. باید دست به کار شد. لئوناردو داوینچی  

ادامه نوشته »