آموزش زبان انگلیسی آموزش مکالمه، لغت، گرامر، اصطلاح، ضرب المثل، تافل، آیلتس، و ترجمه زبان انگلیسی لغات و اصطلاحات بایگانی | صفحه 20 از 106 | آموزش زبان انگلیسی
خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 20)

لغات و اصطلاحات

لغت ۱ و ۲ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Unearth / ʌnˈəːθ / Verb Dig up; discover; find out, excavate; uncover, exhume, disinter, root out, unbury, find, come across, hit on, bring to light, expose, turn up, hunt out, nose out   The digging of the scientists unearthed a buried city. A plot to defraud* the investors was unearthed by the F.B.I. The …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌دندان روی جگر گذاشتن ” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #183 اصطلاح ۱۸۳: دندان روی جگر گذاشتن  Bite the bullet اصطلاح “دندان روی جگر گذاشتن” در زبان فارسی دارای معانی زیر است:   تحمل شرایط سخت برای رسیدن به موفقیت صبر در گرفتاری و بلا صبر غیر قابل تحمل انجام کاری ناخوشایند برای رسیدن به هدفی مشخص تحمل سختی ها به منظور تغییر شرایط ناشی از آن اگر بتوانید …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

  لغت ۱۱ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Charity / ˈtʃarɪti / Noun Generous giving to the poor; institutions for helping the sick, the poor, or the helpless; kindness in judging people’s faults   A free hospital is a noble charity. The entire community is the beneficiary* of Henry’s charity. The hired hand was too proud to accept help or charity. …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است”

تصاویر

Proverb #67 ضرب المثل شصت و هفتم: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. Better late than never این ضرب المثل در زبان فارسی به این معنی است که کسی کاری را اگر چه ممکن است از او انتظار برود به موقع انجام دهد ولی همین که کار را به درستی انجام داده باشد خود می تواند برای آن شخص نوعی موفقیت به حساب …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌تو ذوق کسی زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #182 اصطلاح ۱۸۲: Burst someone’s bubble Burst somebody’s bubble تو ذوق کسی زدن اصطلاح “تو ذوق کسی زدن” در زبان فارسی به این معنی است که با نظر و دیدگاه کسی در مورد خاصی به صورت ناشایست و تحقیرآمیزی برخورد کردن. به عبارت دیگر اگر کسی اهمیتی به رای و نظر کس دیگری نداشته باشد و حتی بخواهد به صورت …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Recede / rɪˈsiːd / Verb Go back; move back; slope backward; withdraw, retreat, draw back, go back/down, move back/away, withdraw, ebb, subside, abate, disappear from view, fade into the distance, be lost to view, diminish , decrease, dwindle, fade, abate, subside, ebb, wane As you ride past in a train, you have the unique* …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۲۳ Common Mistakes

معادل عبارت “به زندگى ادامه دادن با اتکا به چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت Live on نشان می دهیم و نه به صورت: Live from بنابراین: به زندگى ادامه دادن با اتکا به  … :  Live from ✓ Live on مثال: He lives from his brother’s money. ✓  He lives on his brother’s money. او با اتکا به …

ادامه مطلب »

Sharp-dressed man – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۶)

پست ویدیویی

قسمت ششم مکالمه ویدیویی – Sharp-dressed man (مرد شیک پوش) در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که جولیا چگونه کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، در این قسمت ادامه آن را با هم میبینیم که به پوشش و شیک پوشی مرد شیک پوش همکار جولیا و نیز شوخی بقیه همکاران او با …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Dejected / dɪˈdʒɛktɪd / Adjective In low spirits; sad, depressed, downcast, downhearted, despondent, disconsolate, dispirited, crestfallen, disheartened; depressed, crushed, desolate, heartbroken, in the doldrums, sad, unhappy, doleful, melancholy, miserable, woebegone, forlorn, wretched, glum, gloomy, blue, crestfallen, depressed, disconsolate, dispirited, down, downhearted, low, woebegone   His biography* related* that Edison was not dejected by failure. …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌حقیقت تلخه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #181 اصطلاح ۱۸۱: A hard pill to swallow / A bitter pill to swallow : حقیقت تلخه جام زهر واقعیتی که ناخوشایند یا دشوار باشد اما اجتناب ناپذیر است یا باید پذیرفته شود. اصطلاح “حقیقت تلخ است” یا عبارت عربی معادل آن (الحقیقه مرٌّ) در زبان فارسی که اصطلاح بسیار رایجی هم می باشد، بیشتر به این معنی است که واقعیتی …

ادامه مطلب »