نام های خداوند به زبان انگلیسی

God_Namesنامها و القاب خداوند مهربان و بزرگ؛ انگلیسی و عربی و فارسی
…………………………………..
الله
خدا
The Name Of God
…………………………………..
الرحیم
مهربان
The Mercifull
……………………………………
الرحمن
بخشاینده
The Beneficent
……………………………………
الملک
پادشاه
The King
……………………………………
القدوس
مقدس
The Holy
……………………………………
الجبار
توانگر
The Compeller
……………………………………
العزیز
باشکوه
The Mighty
……………………………………
المهیمن
نگهدارنده
The Protector
…………………………………..
المؤمن
اطمینان دهنده
The Guardian Of Faith
……………………………………
السلام
پاک و سلامتی بخش عالم
The Source Of Peace
……………………………………
الغفار
همیشه بخشاینده
The Forgiver
…………………………………..
المصور
نگارگر، صورتگر
The Fashioner
……………………………………
البارئ
درست
The Evolver
……………………………………
الخالق
آفریننده
The Creator
……………………………………
المتکبر
بسیار بزرگ
The Majestic
……………………………………
العلیم
داناترین
The All Knowning
……………………………………
الفتاح
گشاینده (پیروزکننده)
The Opner
……………………………………
الرزاق
همیشه روزی دهنده
The Provider
……………………………………
الوهاب
نیک بخشاینده
The Bestover
……………………………………
القهار
فروکاهنده
The Subduer
……………………………………
المعز
عزیزکننده
The Honourer
……………………………………
الرافع
(به سوی خود) بالا برنده
The Exalter
……………………………………
الخافض
پست کننده، خوار کننده
The Abaser
……………………………………
الباسط
گستراننده، فراخ کننده روزی
The Expender
……………………………………
القابض
می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
The Constrictor
……………………………………
العدل
بینهایت عادل
The Just
……………………………………
الحکم
دادگر
The Judge
……………………………………
البصیر
بیناترین
The All Seeing
……………………………………
السمیع
شنواترین
The All Hearing
……………………………………
الغفور
بسیار بخشاینده
The All-Forgiving
…………………………………..
العظیم
بی‌انتها
The Great One
……………………………………
الحلیم
بسیار بردبار
The Forbearing One
…………………………………..
الخبیر
آگاه‌ترین
The Aware
……………………………………
اللطیف
آن‌ که بر بندگانش لطف دارد
The Subtle One
…………………………………..
المغیث
نگاه دارنده، یاور
The Maintainer
……………………………………
الحفیظ
نگهدارنده
The Preserver
……………………………………
الکبیر
بزرگ‌ترین
The Most Great
……………………………………
العالی
بلند مرتبه
The Most High
……………………………………
الشکور
بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)
The Appreciative
……………………………………
المجیب
پاسخگو
The Responsive
……………………………………
الرقیب
نگهبان، بیننده و آماده
The Watchfull
……………………………………
الکریم
بسیار بخشنده
The Generous One
……………………………………
الجلیل
بسیار گرانقدر
The Sublime One
……………………………………
الحسیب
شمارنده
The Reckoner
……………………………………
خدایا؛ سپاس بابت همه چیز
…………………………………..

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی