خانه -> ۱۳۹۴ -> مهر -> ۲۸

بایگانی روزانه: مهر ۲۸, ۱۳۹۴

Dedicated

پست آموزشی

از “dedicated” برای تقدیم کردن چیزی به کسی استفاده می کنیم. مثال: معنی فارسی جملات انگلیسی این آهنگ تقدیم میشه به شما. This song is dedicated to you. این متن تقدیم میشه به فردی که عاشقش هستم. This text is dedicated to the one I love. و این پستها تقدیم میشن به شما.   And these posts are dedicated to …

ادامه نوشته »

Confusing Words 3

تصاویر

A, is an indefinite article used before nouns beginning with a consonant: a photograph, a tree, a horse. An, is to be used before nouns beginning with a vowel (sound): an apple, an hour, an elephant. And, is a conjunction used between nouns in a list: A blanket and picnic basket are needed for the afternoon. حرف تعریف اسمی که …

ادامه نوشته »

Conversation15

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس پانزدهم) چه تصادفی!؟ مکالمه در مورد دوست مشترک که تصادفا و بر حسب اتفاق شناسایی میشه. عنوان: Unit 15 –What a coincidence?  جملات مهمی که در این ویدیو استفاده شده همراه با معنی آنها: Did you like the movie? آیا فیلمو دوست داشتی؟ (آیا از فیلم خوشت اومد؟) That was my friend. She’s coming soon. اون …

ادامه نوشته »

Sinister-504-2-10

لغت دهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Sinister/ ‘sɪnɪstə(r)/ Evil; wicked; dishonest; frightening پلید، پست، متقلب، وحشتناک   The sinister plot who cheated the widow was uncovered by the police.   دسیسه ی شوم فریب زن بیوه توسط پلیس برملا شد.   When the bank guard spied the sinister-looking customer he drew his gun.   زمانی که نگهبان بانک متوجه مشتری به …

ادامه نوشته »