خانه -> بایگانی برچسب: Writing (صفحه 119)

بایگانی برچسب: Writing

Make Up Phrases

پست آموزشی

Make Up Phrases لغات و عبارات مربوط به آرایش Polish the nail ناخن ها رو لاک زدن  put on/apply آرایش کردن ️take off/remove آرایش را پاک کردن ️make up آرایش nail clipper ناخن گیر ️nail polish لاک ناخن ️ eye shadow سایه چشم ️eyeliner خط چشم ️blush روژ گونه ️lipstick رُژ لب ️mascara ریمل ️foundation کرم آرایش ️face powder کرم …

ادامه نوشته »

Oath-504-1-5

لغت پنجم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Oath /əʊθ; pl.əʊðz/ A promise that something is true; a curse سوگند به اینکه چیزی درست است، دشنام، سوگند   The president will take the oath of office tomorrow.   فردا رئیس جمهور سوگند اداری می خورد.   In court the witness took an oath that he would tell the whole truth.   در دادگاه شاهد سوگند …

ادامه نوشته »

Test45

آموزش و آزمون

The trouble is I haven’t made a _______. (a) detail           (b) note           (c) sheet           (d) list پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه. چون که عبارت “make a list” به معنی لیست گرفتن ـه و بقیه گزینه ها همراه با فعل “make” معنی ندارن.

ادامه نوشته »

Funny Story

An American tourist asked a boat guy in a beach, “Do you know Biology, Psychology, Geography, Geology or Criminology? The boat guy said, “No. I don’t know any of those.” The tourist then said, “What the hell do you know on the face of this Earth? You will die of illiteracy!” The boat guy said nothing. After a while the boat developed …

ادامه نوشته »

NickName

پست آموزشی

در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی بسیاری از اسامی افراد به شکل اختصاری خوانده و نوشته می شوند که در اصطلاح انگلیسی به آن “nickname” یا اسم مستعار گفته می شود مثلا در زبان فارسی “فاطمه” را “فاطی” و کامران را “کامی” و یا “ابراهیم” را “ابی” می گوییم، در حالیکه این موضوع در زبان انگلیسی به مراتب کاربردی تر است. به …

ادامه نوشته »

Tact-504-1-4

لغت چهارم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Tact /tækt/ Ability to say the right thing. توانایی گفتن سخن مناسب، تدبیر، کیاست   My aunt never hurts anyone’s feeling because she always uses tact. خاله ام هرگز احساسات کسی را جریحه دار نمی کند، چون همیشه تدبیر به کار می برد.   By the use of tact, Janet was able to calm her …

ادامه نوشته »