خانه -> بایگانی برچسب: Write

بایگانی برچسب: Write

اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

Common Mistakes in English 41 اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ۴۱ در این پست در مورد واژه ی “Write ” به معنی “نوشتن” و چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند. واژه ی “Write” از لحاظ گرامری تنها نقش فعل را …

ادامه نوشته »

Confusing Words 9

تصاویر

Affect (verb) /əˈfekt/: to change or influence something The president’s speech affected his views of the upcoming election. Effect (verb) /ɪˈfekt/: to cause or to make something happen Watching TV effected sore eyes last night. Effect (noun) /ɪˈfekt/: the result of a particular influence I think I’m suffering from the effects of too little sleep. Affect:    اثر گذاشتن، تغییر …

ادامه نوشته »

Confusing Words 8

تصاویر

 Advice: /ədˈvaɪs/ (noun) an opinion given with the intention of helping My mother still gives me advice even though I’m 40 years old. Advise: /ədˈvaɪz/ (verb) to give counsel or advice The meteorologist advised listeners to stay indoors because of the extremely cold temperatures. Advice: مشورت، پند، توصیه  Advise:  توصیه کردن

ادامه نوشته »

معادل تقریبا در زبان انگلیسی

پست آموزشی

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ عبارتﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ: About: A Pride costs about $5430 in Iran.  ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ ۵۴۳۰ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ. Approximately: Our driving will take approximately 5.5 hours  ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩﺍ ۵ ﺳﺎﻋﺖ و نیم ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ. Roughly: The room’s temperature is roughly 16ºC.  ﺩمای ﺍﺗﺎﻕ ﺣﺪﻭﺩﺍ ۱۶ …

ادامه نوشته »

Scarce-504-3-3

لغت سوم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Scarce/ skeəs / Hard to get; rare کمیاب، نادر   Chairs that are older than one hundred years are scarce.   صندلی هایی که بیش از صد سال قدمت دارند، کمیاب هستند.   Because there is little moisture in the desert, trees are scarce.   چون در بیابان رطوبت کمی وجود دارد، درختان خیلی …

ادامه نوشته »

Idiom22

پست آموزشی

سلام دوستان گلم امروز ی اصطلاح مفید آماده کردم براتون شنیدید میگن “هیچ جا خونه آدم نمیشه”، این اصطلاحو در زبان انگلیسی به ۳ صورت میشه گفت : ۱٫ East! West! Home is the best. ۲٫ East or west, home is the best. ۳٫ Home sweet home. که هر ۳ تاش درست و کاربردیه. اما معنی کلمات بکار رفته در …

ادامه نوشته »

Minimum-504-3-2

لغت دوم از درس ۳ کتاب ۵۰۴  Minimum /’mɪnɪməm/ The least possible amount; the lowest amount کمترین مقدار ممکن، پایین ترین مقدار   Studies show that adults need a minimum of six hours of sleep.   مطالعات نشان می دهند که بزرگسالان حداقل به شش ساعت خواب نیاز دارند.   The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about …

ادامه نوشته »