خانه -> بایگانی برچسب ها: Speaking

بایگانی برچسب ها: Speaking

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Soar: / sɔː / Verb Fly upward or at a great height; aspire, fly at a great height, glide; fly upward, ascend; increase, rise, wing, climb; take off, take flight, plane, float, drift, wheel, hover, escalate, shoot up, spiral; informal go through the roof, skyrocket We watched the soaring eagle skim* over the mountain …

ادامه مطلب »

طولانی ترین کلمات در زبان انگلیسی

طولانی ترین کلمات طولانی ترین کلمات در فرهنگ لغت کدام لغات هستند؟ همانطور که می دانید هر زبانی از مجموعه ای از لغات تشکیل می شود که این لغات با در کنار هم قرار گرفتنشان به شیوه ای که گرامر آن زبان تعیین می کند کنار هم قرار می گیرند و افرادی که با آن زبان مشخص صحبت می کنند …

ادامه مطلب »

اصطلاح “رک و پوست کنده حرف زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #170 اصطلاح ۱۷۰: رک و پوست کنده حرف زدن  To talk turkey در فرهنگ لغات فارسی برای واژه “رک” معانی مختلفی آمده که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: صریح اللهجه، راست و صریح، سخن راست و صریح و بی پرده، بی پروا، راست، صاف و پوست کنده، عبارت اصطلاحی “رک و پوست کنده حرف زدن”، …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Event: / ɪˈvɛnt / Noun Happening; important happening; result or outcome; one item in a program of sports, occurrence, happening; competition, contest, proceeding, incident, affair, circumstance, occasion, phenomenon, tournament, round, heat, match, fixture; race, game, bout The greatest event in Ellie’s life was winning the $1,000,000 lottery.* We chose our seat carefully and then …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “خواندن یاسین به گوش خر” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #62 ضرب المثل شست و دوم:   خواندن یاسین به گوش خر یاسین به گوش خر خواندن Water off a duck’s back ضرب المثل به گوش خر یاسین خواندن یا یاسین به گوش خر خواندن به گوش خر یاسین خواندن    معنی:     حرف یا نصیحتی که شنونده چیزی از آن نفهمد،راهنمایی و پند بی حاصل و بیهوده به …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Obtain: / əbˈteɪn / Verb Get; be in use, acquire, come by; procure, secure; earn, achieve; be established, prevail, be valid An adolescent* is finding it increasingly difficult to obtain a good job without a diploma. David obtained accurate* information about college from his guidance counselor. Because this is a coeducational* school, different rules …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۱۸ Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم چیزی یا کسی را از بقیه موارد همسان آن جدا کنیم و یا به قولی بخواهیم استثا قائل شدن را نشان دهیم از لغت Except و یا Exception استفاده می کنیم و به همراه آن از حرف اضافه to نیز استفاده می کنیم. به عبارت دیگر عبارت “به استثنای … ” در زبان انگلیسی …

ادامه مطلب »

اصطلاح “سرت به کار خودت باشه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #169 اصطلاح ۱۶۹: اصطلاح “به کسی ربطی ندارد” و یا “سر به کار خود داشتن” در زبان فارسی زمانی استفاده خواهد شد که بخواهند جلوی فضولی و دخالت کسی در چیزی را بگیرند؛ مثلا اگر کسی بخواهد به طرف مقابل خود چنین هشداری بدهد و او را از دخالت در کاری که از نظر ار به طرف مقابلش ارتباط …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Lottery: / ˈlɒt(ə)ri / Noun A scheme for distributing prizes by lot or chance, game of chance in which a large number of tickets are sold and the winner is determined by randomly choosing one of the tickets, raffle; something whose outcome is determined by chance, draw, sweepstake, sweep, tombola, pools, speculation, game of …

ادامه مطلب »

داستان موش و گربه – The Cat and the Mouse

The Cat and the Mouse The Cat and the Mouse Once upon a time there was a cat whose name was Linel. It always splashed around in the garden. And it was keen on mice. So it always tried to hunt them in the cellar. But one day it met a particular mouse, which did not flee from it and smiled at …

ادامه مطلب »