خانه -> بایگانی برچسب ها: slang (پەڕە 20)

بایگانی برچسب ها: slang

Useful Idioms 46

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۶#:  ……………………………………………  The apple of sb’s eye.   نور چشمی  ……………………………………………  You hit the nail on the head.  زدی تو خال،درست حدس زدی  ……………………………………………  Hung up on someone  به کسی دل بستن  ……………………………………………   Curiosity killed the cat!!! فضولی موقوف …………………………………………… Jack of all trades master of none همه کاره و هیچ کاره ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما …

ادامه مطلب »

Idiom 117

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۷#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “ همرنگ جماعت شدن“ که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Go with the stream/flow  و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: To go with the stream/flow to do what seems like the easiest thing in a particular situation مثال: Stop …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 45

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۵#:  ……………………………………………  I’m a heavy- sleeper.  خوابم سنگینه. ……………………………………………  I’m a light- sleeper. خوابم سبکه. ……………………………………………  The nurse gave me an injection.  پرستاره بهم امپول زد. ……………………………………………  My brain is dead. مخم هنگ کرده ……………………………………………  Stick to your job. بچسب به کارت. ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و اپلیکیشن UCLnet را به دوستان …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 44

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۴#: ……………………………………………   Its on my nerve رو اعصابمه ……………………………………………  She / he can’t take a joke.  جنبه شوخی نداره ……………………………………………  It’s second to none .  لنگه نداره ……………………………………………  Excuse my back . ببخشید پشتم به شماست ……………………………………………  It can be expressed in words.  زبان از توصیفش قاصره …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت …

ادامه مطلب »

Idiom 116

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۶#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “ مختصر و مفید“ که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه:  Short and sweet ! و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده:  Short and sweet :  not too long or complicated  مثال: Time is limited, so keep your remarks short and sweet. …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 43

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۳#: ۵ اصطلاح کاربردی که در آنها از “بچه” استفاده شده است: ……………………………………………  I was not born yesterday بچه که نیستم ……………………………………………  Don’t be childish/Let’s not be childish بچگی نکن، عاقل باش ……………………………………………  He’s still very green هنوز بچه است ……………………………………………  I am not so green as to believe that بچه که نیستم این حرف …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 42

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۲#: ……………………………………………  Have a nice time خوش باشی!  خوش بگذره! ……………………………………………  !Good old days یادش بخیر!   یاد اون روزا بخیر! ……………………………………………  God help me خدابخیرکنه!  خدا بهم رحم کنه! ……………………………………………  Keep that in mind دیگه سفارش نکنما، اونو تو کله ات فرو کن ……………………………………………  Good job دستت طلا!  خسته نباشی!  خداقوت! ……………………………………………  امیدواریم مطالب …

ادامه مطلب »