خانه -> بایگانی برچسب ها: Reading

بایگانی برچسب ها: Reading

بازنویسی متن یا Paraphrasing در زبان انگلیسی ۳

در پست قبلی (که می توانید از اینجا آن را بخوانید) مربوط به این مقاله به تعریف بازنویسی (Paraphrasing)، لزوم یادگیری آن، و دو روش از انواع روش های انجام این کار پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به تفصیل در مورد دو روش دیگر این کار بحث کنیم. همانطور که در عکس فوق مشاهده می کنید بازنویسی (Paraphrasing)  به معنی چهار کار …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Signify: / ˈsɪɡnɪfʌɪ / Verb Mean; be a sign of; make known by signs, words, or actions; have importance, represent, indicate; communicate, express, convey, have significance, indicate, show, proclaim, declare “Oh!” signifies surprise. A gift of such value signifies more than a casual* relationship. The word “fragile”* stamped on a carton signifies that it …

ادامه مطلب »

سخنان جرج واشنگتن (George Washington) با ترجمه فارسی

تصاویر

George Washington ۱st U.S. President George Washington was an American politician and soldier who served as the first President of the United States from 1789 to 1797 and was one of the Founding Fathers of the United States. Born: February 22, 1732, Westmoreland County, Virginia, United States Died: December 14, 1799, Mount Vernon, Virginia, United States Presidential term: April 30, …

ادامه مطلب »

اصطلاح “ربا خوار” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #159 اصطلاح ۱۵۹: رباخوار! Loan shark رباخوار در زبان فارسی به معنی کسی است که پولی را به کس دیگری به قرض یا امانت می دهد و بعد از آن اصل پول را با مقداری سود از قرض گیرنده می گیرد. این اصطلاح که ریشه ای دینی و مذهبی دارد در زبان فارسی و به خصوص در میان افراد …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Flee: / fliː / verb Run away; go quickly, escape; move swiftly, hurry The fleeing outlaws* were pursued* by the police. One could clearly see the clouds fleeing before the wind. The majority* of students understand that they cannot flee from their responsibilities.   (فعل) فرار کردن، بسرعت رفتن، گریختن   الف) یاغیان فراری …

ادامه مطلب »

بازنویسی متن یا Paraphrasing در زبان انگلیسی ۲

در پست قبلی (که می توانید از اینجا آن را بخوانید) مربوط به این مقاله به تعرف بازنویسی (Paraphrasing)، لزوم یادگیری آن، و انواع روش های انجام این کار پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به تفصیل در مورد روش های انجام آن بحث کنیم.   ۱- روش اول: تبدیل جمله از حالت معلوم به حالت مجهول معمولا استفاده از حالت مجهول …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “بی خبری خوش خبری است” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #57 ضرب المثل پنجاه و هفتم: بی خبری خوش خبری است No news is good news یکی از رایجترین مکالمات روزمره بین مردم در همه فرهنگ ها و زبان ها بعد از سلام و احوالپرسی، پرسیدن جمله “چه خبر” از طرف مقابل است. معمولا زمانی که دو نفر که با هم سلام و احوالپرسی می کنند پرسیدن این سوال …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Diminish: / dɪˈmɪnɪʃ / verb Make or become smaller in size, amount or importance, reduce; become smaller, lessen, decline, reduce, subside, die down, abate, dwindle, fade, slacken off, moderate, let up, ebb, wane, recede, die away/out, peter out The excessive* heat diminished as the sun went down. Our diminishing supply of food was carefully …

ادامه مطلب »

بازنویسی متن یا Paraphrasing در زبان انگلیسی ۱

بازنویسی یا همان به اصطلاح ” Paraphrasing” به معنی نوشتن یک عبارت یا یک جمله از یک متن و یا یک نقل قول به شرط رعایت کردن اصل معناست. به عبارت دیگر بازنویسی یا ” پارافریز کردن” به این معنی است که بخواهیم مفهوم و معنای یک متن و یا یک نطق را به شیوه خودمان و معمولا به روش …

ادامه مطلب »

اصطلاح “مثل گاو خوردن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

اصطلاح ۱۵۸: مثل گاو خوردن! Eat like a horse! در زبان فارسی برای کسی که پرخوری می کند از اصطلاح “مثل گاو خوردن” استفاده می کنیم. مثلا می گوییم فلانی آنقدر گرسنه بود که مثل گاو غذا می خورد. این اصطلاح در زبان فارسی بیشتر به معنی پرخوری ناشی از گرسنگی کشیدن است، البته می تواند به معنی عادت به …

ادامه مطلب »