خانه -> بایگانی برچسب: Proverb (صفحه 36)

بایگانی برچسب: Proverb

Excuse & ways to answer

To excuse & the way to answer: عذر خواهی و نحوه جواب دادن به آن: در این پست ۹ روش پاسخگویی به عذرخواهی را برای شما عزیزان آماده کردیم: ۱)I’m terribly sorry. ۲)I’m awfully sorry. واقعا متاسفم. ———————————————————— ۳)I try to make it up. سعی می کنم جبران کنم. ———————————————————— ۴)No offense (no offense mean) منظور بدی نداشتم. ———————————————————— ۵)None …

ادامه نوشته »

Idiom 65

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “دست و بالم بسته است.” که میشه: My hands are tied. معنی این اصطلاح در دیکشنری : sb’s hands are tied دست و بال کسی بسته بودن If your hands are tied, you are not free to behave in the way that you would like مثال: I’d like …

ادامه نوشته »

Idiom 64

پست آموزشی

دوستان عزیزو همراهان زبان آموز اصطلاح این پست مربوط میشه به معادل جمله “بزن قدش!” که میشه: High Five! و توضیح این اصطلاح در دیکشنری به این صورت اومده: High Five a gesture of celebration or greeting in which two people slap each other’s palms with their arms raised. مثال: They exchanged a high five and went on with the …

ادامه نوشته »

Idiom 62

پست آموزشی

همراهان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “پای کاری که کردم وایمیستم!” است که میشه: I stand by what I did! معنی این اصطلاح در دیکشنری: :Stand by someone/something To remain loyal to, defend sth/sb مثال: The government must stand by its pledges. دولت باید پای وعده هاش بایسته. ………………………………… آیا می دونید که ما چقد به …

ادامه نوشته »

Idiom 61

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “کم خالى ببند!” است که میشه: Pull the other one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Pull the other leg/one (it’s got bells on): Used when you do not believe what someone has just said مثال:  Helen, mountain climbing? Pull the other one – she can’t even climb a ladder …

ادامه نوشته »

Idiom 60

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “نمک را خوردن و نمکدان را شکستن!” است که میشه: Bite the hand that feeds one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Bite the hand that feeds one Disrespect the person who cares for one مثال: I’m your mother! How can you bite the hand that feeds you? من مادرتم، …

ادامه نوشته »

Idiom 57

پست آموزشی

اصطلاح کاربردی این پست ما معادل این جمله س: “من همیشه در درجه اول به خانواده ام اهمیت میدم.” که میشه: I always put my family first. معنی دیکشنری: Put sb/sth first to consider someone or something as the most important person or thing. مثال: They always put the money first. برا اونا همیشه پول در درجه اول اهمیته.  …………………………………………… …

ادامه نوشته »

Idiom 54

پست آموزشی

دوستان زبان آموز من، اصطلاح کاربردی که میخوام تو این پست بهتون بگم معادل عبارت “کامـلا نـابیـنا ” است. as blind as a bat معنی دیکشنریشم میشه: Completely unable to see مثال: I’m as blind as a bat without my glasses. من بدون عینکم کاملا کور هستم. دقت کنید که در این اصطلاح، “bat” به معنی خفاش است که نماد نابینایی …

ادامه نوشته »

Idiom 53

پست آموزشی

دیدید بعضیا خودشو به موش مردگی میزنن، معادل این اصطلاحو در زبان انگلیسی به صورت زیر میگیم: Stop playing innocent! دقیقا یعنی “خودتو به موش مردگی نزن! “ خود کلمه “innocent” به معنی “بی گناه” ـه توضیحات این اصطلاح در دیکشنری هم به این صورته: Play the innocent To pretend that you don’t understand or know anything about something مثال: …

ادامه نوشته »

Idiom 52

پست آموزشی

دوستای عزیز زبان آموز  اصطلاح این پست ما معادل اصطلاح “با بد کسی طرفی” یا “با من درنیوفت”  است که میشه: You’re messing with the wrong guy.  حالا معنی دیکشنرشو براتون بگم که میشه: Mess with sb to treat someone in a bad, rude, or annoying way, or to start an argument with someone I’ve warned you already, don’t mess …

ادامه نوشته »