خانه -> بایگانی برچسب ها: Proverb (پەڕە 30)

بایگانی برچسب ها: Proverb

Idiom 83

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “دیگه شورش در اومده! ”  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: This is the limit و معنی آن در دیکشنری چنین آمده است: That’s it, that’s all, that’s enough     مثال: How much do you play video games? This is the limit! چقد تو بازی کامپیوتری انجام …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 11

۵ اصطلاح کاربردی: ……………………………………………   It was not for nothing that… بیخود نبود که… ……………………………………………   Here’s to you. به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن) ……………………………………………   that crowns it all. همین و کم داشتیم! ……………………………………………   like it or lump it. همینه که هست! ……………………………………………   big deal! هنر کردی! …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما …

ادامه مطلب »

Marriage

 جملات رایج انگلیسی درباره نامزدی ،ازدواج و طلاق Engagement,Marriage, Divorce ……………………………………………………….. بخش اول: نامزد کردن در زبان انگلیسی برای نامزدن شدن از فعل Get engaged to و برای نامزدن بودن از فعال be engaged to استفاده می شود. – ریچل و تد دو هفته پیش نامزد شدند. Rachel and Ted got engaged two week ego. – ریچل نامزد تد شد. …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 10

  ۵ اصطلاح کاربردی: ……………………………………………  Go along with you! برو پی کارت! …………………………………………… Good show! بارک الله! …………………………………………… Go to the devil! برو به جهنم!  …………………………………………… It looks to me…. بنظر من…. …………………………………………… It is up to you. بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.  …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما …

ادامه مطلب »

Idiom 82

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “دستتو بکش” یا “دست نزن!  ”  که میشه: Hands off! معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده: Hands off! no hands!, no touching! مثال: Hands off kids! You can’t eat by your hands. بچه ها دستاتونو بکشید (دست نزنید)، شما نمی تونید با دستاتون غذا بخورید.

ادامه مطلب »

Proverb 6

تصاویر

too many cooks spoil the broth . آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک. Every player had an idea for how the music should go. Too many cooks spoil the broth.    هر نوازنده ای درباره ادامه موسیقی ساز خودشو میزد. آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک.

ادامه مطلب »

Idiom 81

پست آموزشی

میدونید در زبان انگلیسی به آدم “کله شق ” چی میگن؟ معادل این اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی میشه: Pig-headed توضیح این اصطلاح در زبان دیکشنری: Stupidly obstinate, stubborn مثال: He is very pig headed while playing video games.  او موقع انجام بازی کامپیوتری خیلی کله شق میشه. …………………………………………… امیدواریم که مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان …

ادامه مطلب »

Idiom 80

پست آموزشی

میدونید در زبان انگلیسی به اصطلاح “چندر غاز” چی میگن؟ معادل این اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی میشه: paid peanuts که معنی اون در دیکشنری چنین آمده: paid peanuts If sb is paid peanuts, their salary is very low. مثال: We are paid peanuts for this task. ما برای کارمون، ی چندرغاز حقوق میگیریم. …………………………………………… امیدواریم که مطالب ما براتون …

ادامه مطلب »

Proverb 5

تصاویر

ضرب المثل این پست ما معادل “هرچه کاری همان درو کنی” است که میشه: You reap what you sow توجه کنید که در اینجا reap به معنی درو کردن ، و sow به معنی کاشتن است. مثال: If you treat your friends like that, of course they drop you. You reap what you sow in this life. اگه با دوستات این …

ادامه مطلب »