خانه -> بایگانی برچسب ها: Proverb (پەڕە 20)

بایگانی برچسب ها: Proverb

Useful Idioms 44

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۴#: ……………………………………………   Its on my nerve رو اعصابمه ……………………………………………  She / he can’t take a joke.  جنبه شوخی نداره ……………………………………………  It’s second to none .  لنگه نداره ……………………………………………  Excuse my back . ببخشید پشتم به شماست ……………………………………………  It can be expressed in words.  زبان از توصیفش قاصره …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت …

ادامه مطلب »

Idiom 116

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۶#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “ مختصر و مفید“ که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه:  Short and sweet ! و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده:  Short and sweet :  not too long or complicated  مثال: Time is limited, so keep your remarks short and sweet. …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 43

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۳#: ۵ اصطلاح کاربردی که در آنها از “بچه” استفاده شده است: ……………………………………………  I was not born yesterday بچه که نیستم ……………………………………………  Don’t be childish/Let’s not be childish بچگی نکن، عاقل باش ……………………………………………  He’s still very green هنوز بچه است ……………………………………………  I am not so green as to believe that بچه که نیستم این حرف …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 42

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۲#: ……………………………………………  Have a nice time خوش باشی!  خوش بگذره! ……………………………………………  !Good old days یادش بخیر!   یاد اون روزا بخیر! ……………………………………………  God help me خدابخیرکنه!  خدا بهم رحم کنه! ……………………………………………  Keep that in mind دیگه سفارش نکنما، اونو تو کله ات فرو کن ……………………………………………  Good job دستت طلا!  خسته نباشی!  خداقوت! ……………………………………………  امیدواریم مطالب …

ادامه مطلب »

Idiom 115

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۵#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “در یک چشم به هم زدن“ که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: In the blink of an eye / in a blink و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: In the blink of an eye / in a blink Very …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 41

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۱#: ………………………………………  Don’t sidetrack the issue. خودت را به کوچه علی چپ نزن. ………………………………………  There is no ifs and buts. اگر و اما ندارد. ………………………………………  Please, don’t order me around. لطفا به من امر و نهی نکن. ………………………………………  I know it from A to Z. سیر تا پیاز قضیه رو میدونم. ………………………………………  Has the penny dropped? …

ادامه مطلب »

Idiom 114

پست آموزشی

اصطلاح ۱۱۴#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل عبارت اصطلاحی “لم دادن” که این اصطلاح یا بهتر بگیم این اسلنگ در زبان انگلیسی میشه: Veg out و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Veg out: relax and do nothing مثال:  I’m gonna veg out by the pool for a while. من میخوام یه کم …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 40

پنج عبارات و اصطلاح کاربردی: ………………………………………  Cross my heart به جون خودم قسم ………………………………………    I’ll do it at the earliest possible time. در اسرع وقت انجامش میدم. ………………………………………   She wouldn’t lift a hand against a fly / she hasn’t harmed a fly. آزارش به مورچه هم نمیرسد. ………………………………………   Let get this off my chest. بزار حرف دلمو برات بگم. ………………………………………  …

ادامه مطلب »