خانه -> بایگانی برچسب ها: idiom (پەڕە 39)

بایگانی برچسب ها: idiom

Body Idioms – Ear

پست آموزشی

عزیزان زبان آموز در اینجا لیستی از اصطلاحات کاربردی مربوط به گوشو براتون آماده کردم. امیدوارم کهبراتون مفید باشه. اگه مطالب براتون مفیده به دوستان خودتونم بگید. و اگه برا بهتر شدن مطالب پیشنهاد و یا انتقادی دارید اونو به ما منتقل کنید لطفا. ۱- bend sb’s ear                         …

ادامه مطلب »

Idiom 36

پست آموزشی

دوستای عزیزم امروز با ی اصطلاح کاربردی دیگه در خدمت شما هستیم، اصطلاح امروزمون معادل اصطلاح ” مغشوش و مشغول بودن ذهن”ـه یا موقعی که بخوایم بگیم بخاطر نگرانی هایی، ذهنمون درگیره از این اصطلاح استفاده می کنیم. Sorry, I have a lot on my mind. خیلی افکارم مغشوش است. Have a lot on one’s mind To have many things …

ادامه مطلب »

Idiom 35

پست آموزشی

دوستای عزیزم اصطلاح امروز ما که خیلی کاربردیه به خصوص برا خانما، معادل اصطلاح ” جلب توجه کردن”ـه: جــــلب تــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــردن To get/capture/attract some attention To capture someone’s attention To make someone interested in or excited about sb or sth. : مثال Her story captured the attention of the world’s media.   داستان او نظر تمام رسانه ها را به …

ادامه مطلب »

Idiom 34

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “رگ خواب کسی را بدست آوردن” که میشه: Have a way with somebody or something مثلا You have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی. توضیح این اصطلاح در دیکشنری: Have a way with To be able to deal with someone or something well مثال He really has a …

ادامه مطلب »

Idiom 33

پست آموزشی

I just happened to be there. بر حسب اتفاق منم اونجا بودم. Happen to do something: To do something by chance. اتفاقی کاری را انجام دادن. I happened to meet an old friend in town. . بر حسب اتفاق یکی از دوستامو تو شهرک دیدم Do you happen to have a pen I can borrow? خودکاری داری که به من …

ادامه مطلب »

Idiom 31

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “اصل مطلب” که میشه: Stick to the point. از موضوع خارج نشیم. و به معنی بچسپ به موضوع یا متمرکز شدن بر یک چیز به توضیحات و مثال مربوطه توجه کنید. Stick to sth To limit doing or using one particular thing and not change to anything else. e.g. We’d …

ادامه مطلب »

Body Idioms- eye

پست آموزشی

دوستای گلم در اینجا لیستی از ۶۰ اصطلاح کاربردی در مورد اعضای بدن انسان و بطور خاص چشمو براتون آماده کردم که امیدوارم براتون مفید باشه. راستی اگه مطالب ما براتون مفیده ما رو به دوستاتونم معرفی کنید تا اونام به جمع زبان آموزا اضافه بشن ۱٫ a bird’s eye view چشم انداز از بالا – نگاه کلی    ۲٫ a gleam …

ادامه مطلب »

Idiom 30

پست آموزشی

ی اصطلاح کاربردی به معنی راه یا چاره ای گذاشتن یا نگذاشتن برای کسی: You left me no choice دیگه راهــی بـرام نذاشتی to leave sb a choice Offering sb a way to do sth. e.g. John left no choice for his wife but a divorce.  جان راهی (چاره ای) به جز طلاق برای همسرش نگذاشته بود.

ادامه مطلب »

Idiom 29

پست آموزشی

اصطلاح بیست و نهم: Play it cool! ککت نگزه ! معنی، توضیحات، و مثال مربوط به این اصطلاح کاربردی: Play it cool To behave in a calm, controlled way, often intentionally appearing not to be interested in the thing that you very much want to get. e.g. Play it cool – don’t let them know how much you need the …

ادامه مطلب »