خانه -> بایگانی برچسب: God

بایگانی برچسب: God

نام های خداوند به زبان انگلیسی

نامها و القاب خداوند مهربان و بزرگ؛ انگلیسی و عربی و فارسی ………………………………….. الله خدا The Name Of God ………………………………….. الرحیم مهربان The Mercifull …………………………………… الرحمن بخشاینده The Beneficent …………………………………… الملک پادشاه The King …………………………………… القدوس مقدس The Holy …………………………………… الجبار توانگر The Compeller …………………………………… العزیز باشکوه The Mighty …………………………………… المهیمن نگهدارنده The Protector ………………………………….. المؤمن اطمینان دهنده The Guardian …

ادامه نوشته »

Quote 115

تصاویر

Quote #115 …………………………………… It’s not about what God gives to you, It’s about how you handle what God gives to you. Unknown مساله مهم این نیست که خدا چه چیزی به شما داده، بلکه مساله مهم این است که آنچه را که خدا به شما داده چگونه مدیریت می کنید.

ادامه نوشته »

Joke 12

Happy

Joke #12 ……………………………………… -The first fish:  Do you believe in God? -The second fish: Of course, I do!  Who do you think changes the water!? ………………………………………  – ماهی اول: به خدا اعتقاد داری؟  -ماهی دوم: البته که اعتقاد دارم! فکر می کنی چه کسی داره آب رو عوض می کنه !؟

ادامه نوشته »

Quote 97

تصاویر

Dear God, I don’t ask you to make my life easier, but I ask you to give me the strength to face all my troubles.   خدای عزیزم، از تو نمی خواهم زندگی را برایم آسان کنی، اما از تو می خواهم قدرت مواجه با مشکلاتم را به من عطا کنی.

ادامه نوشته »