خانه -> بایگانی برچسب: fear

بایگانی برچسب: fear

ضرب المثل “ترس برادر مرگ است” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #82 ضرب المثل هشتاد و دوم: A coward dies a thousand times before his death Cowards die many times before their death ترس برادر مرگ است! ترجمه تحت الفظی و ظاهری: ترسوها چندین بار قبل از مرگشان جان می دهند (می میرند). معادل فارسی: ترس برادر مرگ است! ضرب المثل “ترس برادر مرگ است” در زبان فارسی به این معنی …

ادامه نوشته »

Dread -504-10-5

لغت پنجم از درس ۱۰ کتاب ۵۰۴ ……………………… Dread / dred / Look forward to with fear; fear greatly; causing great fear The poor student dreaded going to school each morning. He had a dread feeling about the challenge* he was about to face. I dread going into that deserted house.   با ترس چشم انتظار چیزی بودن، خیلی ترسیدن، …

ادامه نوشته »

Quote 95

تصاویر

FEAR may have two different meanings:  Forget Everything And Run or Face Everything And Rise The choice is yours.  ……………………………………… ترس میتواند دو معنی متفاوت از هم داشته باشد:  همه چیز را فراموش کن و فرار کن.  یا با همه چیز روبرو شو و خودتو بالا بکش (پیشرفت کن).  انتخابش با شماست. 

ادامه نوشته »