خانه -> بایگانی برچسب ها: ESL (پەڕە 4)

بایگانی برچسب ها: ESL

Test48

آموزش و آزمون

We’ll also need some washing ______. (a) dust           (b) flakes           (c) powder           (d) grains پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه cمیتونه با صفت washing ترکیب بشه و معنی دار باشه، پس گزینه c پاسخ صحیح ـه. معنی جمله: ما ی کم پودر شوینده نیز لازم داریم.

ادامه مطلب »

Warning!

پست آموزشی

Warning : اخطار در این پست در خدمت شما هستیم با چند اصطلاح و عبارت مربوط به اخطار دادن. (oh)Be prepared! آماده باش (oh)Be careful! مراقب باش! (oh)Watch out! مواظب باش! (oh)Look out! مراقب باش! (oh)Look sharp ! بجنب! (oh)Hit the deck! آماده ی کار شو. (oh) Caution! احتیاط کن! (oh)Take care! مراقب باش! (oh)Safety first ! امنیت مهم تر! …

ادامه مطلب »

Gallant-504-1-8

لغت هشتم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Gallant / gə’lɑnt ‘gælənt, gə’lænt / Brave; showing respect for women شجاع، کسی که برای خانم ها احترام نشان می دهد، زن نواز   The pilot swore a gallant oath to save his buddy. خلبان دلیرانه سوگند یاد کرد تا دوستش را نجات دهد.   Many gallant knights entered the contest to win the princess. شوالیه های شجاع …

ادامه مطلب »

Test47

آموزش و آزمون

We’ve almost run out ……. cheese, butter, milk. (a) through               (b) of               (c) by               (d) with پاسخ صحیح : عبارت “run out of” به معنی “تمام کردن” و “کم اوردن” ـه پس گزینه b پاسخ صحیحـه که البته هیچکدوم از گزینه های دیگه با عبارت “run out of” معنی نمیدن. معنی جمله: ما تقریبا پنیر، کره، و شیرمون تموم شده …

ادامه مطلب »

Appreciation

پست آموزشی

عبارتهایی برای بیان تشکر: we will forever be beholden to you همیشه مدیون شما خواهیم بود Thanks a Ton یک تن سپاس Words are powerless to express my gratitude واژه ها از بیان سپاس من ناتوانند Thanks for everything به خاطر همه چیز سپاس Thanks a million یک میلیون بار سپاس Please accept my best thanks لطفا بهترین سپاس های …

ادامه مطلب »

Hardship-504-1-7

لغت هفتم از درس ۱ کتاب ۵۰۴   Hardship / ‘hɑrdʃɪp /’hɑː- / Something that is hard to bear; difficulty سختی و دشواری   The fighter had to face many hardships before he became a champion.   جنگجو پیش از آنکه قهرمان شود، مجبور بود با سختی های زیادی روبرو شود.   Abe Lincoln was able to overcome one hardship after another.   «ابی …

ادامه مطلب »

Idioms 16

پست آموزشی

چند اصطلاح کاربردی: He snapped his finger at his friend به ریش دوستش خندید What brings you here از این طرفا You will spoil the effect از دهن میفته Gate crasher مهمان ناخوانده In the short run در کوتاه مدت In the long run در دراز مدت Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن Putting …

ادامه مطلب »