خانه -> بایگانی برچسب ها: ESL (پەڕە 3)

بایگانی برچسب ها: ESL

Idioms 17

پست آموزشی

در اینجا ۷ اصطلاح کاربردی تقدیمتون میکنیم که امیدوارم مفید باشه براتون: Excuse me back. ببخشید پشتم به شماست.   Upon my word. به شرافتم سوگند.   Let me gather my breath. بگذارید نفسم جا بیاید.   It does not answer my purpose. بدرد من نمی خورد.   It is not concern of mine. به من مربوط نیست. Don’t judge …

ادامه مطلب »

Bachelor-504-1-11

لغت یازدهم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Bachelor / ‘bætʃələ / A man who has not married مردی که ازدواج نکرده است، مجرد   My brother took an oath to remain a bachelor. برادرم قسم خورد که مجرد باقی بماند.   In the movie the married man was mistaken for a bachelor. در فیلم، مرد متأهل با فردی مجرد اشتباه گرفته شد. …

ادامه مطلب »

Unaccustomed-504-1-10

لغت دهم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Unaccustomed /ˌʌn.əˈkʌs.təmd/  not used to something به چیزی عادت نداشتن، نا مأنوس   Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to Florida’s heat. چون «کلود» اهل آلاسکا بود، به گرمای فلوریدا عادت نداشت. The king was unaccustomed to having people disobey him. پادشاه به داشتن مردمی که از او سرپیچی کنند، عادت نداشت. Unaccustomed as he was to …

ادامه مطلب »

Stating disagreement

پست آموزشی

Stating categorical disagreement; اظهار مخالفت قطعی؛ (!)That’s not true. صحیح نیست (!)That’s not right. درست نیست (!)You’ve got that wrong. اشتباه متوجه شدی (!)You’ve got it all wrong. کلا اشتباه برداشت کردی (!)You missed the boat. فرصت رو از دست دادی (!)Wrong on both counts. .هر جور حساب کنی اشتباهه (!)You’re wrong. .اشتباه می کنی (!)You’re dead wrong. کاملا اشتباه …

ادامه مطلب »

Data-504-1-9

لغت نهم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Data /’deɪtə/ Facts; information حقایق، اطلاعات، داده   The data about the bank rubbery were given to the F.B.I.   حقایق مربوط به سرقت از بانک به اف. بی. آی داده شد.   After studying the data, we were able to finish our report.   پس از بررسی اطلاعات، توانستیم گزارشمان را تمام کنیم.   Unless …

ادامه مطلب »

Oh Mother by Christina Aguilera

پست صوتی

متن و ترجمه آهنگ “oh mother” از کریستینا آگویلرا Whoa, oh, yeah She was so young with such innocent eyes او خیلی جوان بود با چشمای مظلوم She always dreamt of a fairytale life او همیشه افسانه ی پری رو در سر داشت And all the things that your money can’t buy و تمام چیزهایی که با پول خود نمی …

ادامه مطلب »