خانه -> بایگانی برچسب ها: English Vocabulary (پەڕە 42)

بایگانی برچسب ها: English Vocabulary

Variety -504-8-4

لغت چهارم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ …………………………. Variety / və’raɪətɪ / Lack of sameness; a number of different things Eldorado Restaurant serves a wide variety of foods. The show featured a variety of entertainment. He faced unforeseen* problems for a variety of reasons. نابرابری، چند چیز مختلف، تنوع رستوران “الدورادو” غذاهای بسیار متنوعی سرو می کند. نمایش، انواع سرگرمی …

ادامه مطلب »

Mediocre -504-8-3

لغت سوم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ ………………………. Mediocre / mɪːdɪ’əʊkə(r) / Neither good nor bad; average; ordinary After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre and that I could do better. Howard was a mediocre scientist who never made any unique* discoveries. The movie wasn’t a great one; it was only mediocre.   نه خوب نه …

ادامه مطلب »

Schools

انواع مدرسه در زبان انگلیسی ……………………….. nursery school مهد کودک برای کودکان ۳ تا ۵ سال primary school(Br) مدرسه ابتدایی(سنین ۵ تا ۱۱ سال) grade school=elementary school (Am) مدرسه ابتدایی (سنین ۵ تا ۱۱ ساله) junior school مدرسه کودکان ۷ تا ۱۱ساله junior high school امریکا و کانادا مدرسه (۱۲ تا ۱۴-۱۵ سال) middle school مدرسه راهنمایی (۸تا ۱۲ ساله)Br …

ادامه مطلب »

۵۰۴-۸-۲

لغت دوم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ …………………………… Amateur / ‘æmətə / Person who does something for pleasure, not for money or as a profession The amateur cross-country runner wanted to be in the Olympics. After his song, Don was told that he wasn’t good enough to be anything but an amateur. Professional golfers resent* amateurs who think they are …

ادامه مطلب »

Exaggerate-504-8-1

لغت اول از درس ۸ کتاب ۵۰۴ …………………… Exaggerate / ɪg’zædʒəreɪt / Make something greater than it is; overstate He wasn’t trying to deceive* you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating. The bookkeeper exaggerated her importance to the company. When he said that O’Neal was eight feet tall, he was …

ادامه مطلب »

Governmental Organizations

دوستان عزیز، در اینجا لیستی از سازمان ها، و ارگان های دولتی تقدیم می گردد. Political Government Organizations …………………………………. Parliament مجلس ۱٫ Parliament Library کتابخانه مجلس ۲٫ Assembly of Experts مجلس خبرگان ۳٫ Court of Audit دیوان محاسبات ۴٫ House Agency خبرگزاری مجلس ………………………………….  President : رئیس جمهور ۱٫ Vice President معاون رئیس جمهور ۲٫ Department of Environment سازمان محیط …

ادامه مطلب »

Unforeseen -504-7-12

لغت دوازدهم از درس ۷ کتاب ۵۰۴ ………………………………….. Unforeseen / ‘ˌʌn.fəˈsiːn / Not known beforehand; unexpected We had some unforeseen problems with the new engine. The probe* into the congressman’s finances turned up some unforeseen difficulties. The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck. از قبل نامعلوم، غیرمنتظره، پیش بینی نشده مشکلات پبش بینی نشده ای با …

ادامه مطلب »

Anyone vs Any one

فرق بین Anyone vs Any one ………………………………… دقت کنید که این دو مورد با هم تفاوت دارند. یعنی همون یه دونه فاصله کلی تغییر ایجاد کرده البته امیدواریم بین شما و عزیزانتون فاصله نیافته؛ حتی یه Space عرض شود که :  در anyone  یا everyone  تاکید روی حالت جمعی است و بیشتر به معنی همگی یا همه افراد بصورت عام اشاره دارد،  ولی …

ادامه مطلب »

Gloomy-504-7-11

لغت یازدهم از درس ۷ کتاب ۵۰۴ ……………………………. Gloomy / ‘gluːmɪ / Dark; dim; in low spirits   My cousin was gloomy because his best friend had moved away. The reason Doris wasn’t popular* was that she always had a gloomy appearance. jones Beach is not so beautiful on a gloomy day.   تاریک، کم نور، با روحیه ی پائین …

ادامه مطلب »

Alone V Lonely

پست ویدیویی

 این ویدیو توضیحی است در مورد تفاوت دو عبارت “Alone” و “Lonely“ معنی این دو عبارت در دیکشنری چنین آمده است: alone :  تنها ، یکتا Lonely: تنها ، بیکس ، غریب ، بى یار Lonely به حس ناخوشایندی اشاره می کند که از تنها بودن “Alone” ناشی می شود به توضیحات و مثال های جالب به کار رفته در این ویدیو …

ادامه مطلب »