Home -> Tag Archives: تفکر

Tag Archives: تفکر

عبارات اصطلاحی مربوط به Think (فکر کردن) در زبان انگلیسی

در این پست عبارات و اصطلاحاتی خدمت شما معرفی می شود که در آنها از واژه “Think” به معنی “فکر” و “فکر کردن” استفاده شده است که از لحاظ گرامری دارای ۲ نقش فعل و اسم می باشد. معنی این واژه به تنهایی و بدون ترکیب شدن با واژه های دیگر در خیلی از فرهنگ لغت های انگلیسی به صورت زیر آمده …

Read More »

Quote 90

تصاویر

“We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Albert Einstein ما نمی توانیم مشکلاتو فقط با همان روش تفکر قبلیمون که اونا رو بوجود آوردیم حل کنیم. آلبرت انیشتین

Read More »