خانه -> بایگانی برچسب ها: بیشترین

بایگانی برچسب ها: بیشترین

لغت ۳ و ۴ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Diminish: / dɪˈmɪnɪʃ / verb Make or become smaller in size, amount or importance, reduce; become smaller, lessen, decline, reduce, subside, die down, abate, dwindle, fade, slacken off, moderate, let up, ebb, wane, recede, die away/out, peter out The excessive* heat diminished as the sun went down. Our diminishing supply of food was carefully …

ادامه مطلب »

Confusing Words 16

تصاویر

Almost: UK /ˈɔːl.məʊst/ – US /ˈɑːl.moʊst/ nearly all (adv) Almost all my friends have graduated from college by now. Most: UK /məʊst/ – US /moʊst/ the greatest or to the highest degree (superlative of more) Chuck cooked the most delicious supper. Almost :  تقریبا    Most :  بیشترین   

ادامه مطلب »