خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش لغات زبان انگلیسی (پەڕە 42)

بایگانی برچسب ها: آموزش لغات زبان انگلیسی

Dense-504-4-4

لغت چهارم از درس ۴ کتاب ۵۰۴   Dense / dens / Closely packed together; thick متراکم، غلیظ The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight. برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.   We couldn’t row because of the dense weeds in the lake. به خاطر انبوه علف های …

ادامه مطلب »

Villain-504-4-3

لغت سوم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Villain / ‘vɪlən / a very wicked person آدم بسیار بد جنس و پست   A typical moving picture villain gets killed at the end. شخصیت شرور معمول فیلم در پایان فیلم کشته می شود.   The villain concealed the corpse in the cellar. آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد. …

ادامه مطلب »

Eliminate-504-4-2

لغت دوم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Eliminate / ɪ’lɪmɪneɪt / get rid of, remove, omit رها شدن از، برداشتن، حذف کردن   When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated. وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود خطر تصادف رفع می شود.     When figuring the costs of a car, don’t eliminate …

ادامه مطلب »

Keen-504.1.2

لغت دوم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Keen  /kɪːn/ Sharp; eager; intense; sensitive تیز، مشتاق، شدید، حساس The butcher’s keen knife cut through the meat.   چاقوی تیز قصاب از داخل گوشت رد شد و آنرا برید.   My dog has a keen sense of smell.   سگ من حس بویایی قوی دارد.   Bill’s keen mind pleased all his teachers. ذهن مشتاق «بیل» تمام معلمانش …

ادامه مطلب »

۵۰۴-۱-۱-Abandon

Abandon /ə’bændən/ Desert; leave without planning to come back; quit ترک کردن، ترک کردن بدون قصد بازگشت، دست کشیدن از Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college.  چون «رُز» فقیر بود، مجبور بود فکر رفتن به دانشگاه را کنار بگذارد.   When Roy abandoned his family, the police went looking for him.  وقتی …

ادامه مطلب »

Medical abbreviations

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﯾﺞ پزشکی Medical abbreviations ………………………………………….. …. V/S Vital Sign ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ BP Blood Pressure ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ T Temperature ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ P Pulse ﻧﺒﺾ BS Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ FBS Fast Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ CBC Cell Blood Count ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﻥ I.V Intravenous ﻭﺭﯾﺪﯼ ‏( ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺭﯾﺪ ‏) I.M Intramuscular ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻀﻼﻧﯽ S.C Subcutaneous ﺯﯾﺮ ﺟﻠﺪﯼ SBP …

ادامه مطلب »