خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (پەڕە 31)

بایگانی برچسب ها: آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

Idiom 58

پست آموزشی

دوستان همراه زبان آموز، اصطلاح کاربردی این پست ما معادل این جمله ها ست: من شکست مکست حالیم نی! حتی به شکست فکر هم نمی کنم.  که میشه Failure is not in my vocabulary. معنی دیگشنری این اصطلاح: not be in sb’s vocabulary You say that a particular quality is not in your vocabulary if you never show it or …

ادامه مطلب »

Idiom 57

پست آموزشی

اصطلاح کاربردی این پست ما معادل این جمله س: “من همیشه در درجه اول به خانواده ام اهمیت میدم.” که میشه: I always put my family first. معنی دیکشنری: Put sb/sth first to consider someone or something as the most important person or thing. مثال: They always put the money first. برا اونا همیشه پول در درجه اول اهمیته.  …………………………………………… …

ادامه مطلب »

Idiom 56

پست آموزشی

دقت کردید بعضیا چقد محافظه کارن؟! برا این مورد ی اصطلاح جالب داریم مثلا تو فارسی میگیم “محض احتیاط” همین اصطلاحو تو زبان انگلیسی به این صورت میگیم: Just in case  :توضیحات دیکشنری Just in case in order to be prepared for something that may happen. مثال: We need to fasten seat belt, just in case to be safe. ما محض احتیاط باید کمربند ایمنی را …

ادامه مطلب »

Idiom 55

پست آموزشی

زبان آموزای عزیز، اصطلاحی که دراین پست براتون آماده کردم  معادل  “به گرد پام هم نمیرسى !” ـه که میشه: You can’t even hold a candle to me! معنی این اصطلاح در دیکشنری: Can’t hold a candle to to be much less good, beautiful, impressive etc than someone or something else مثال: He’s good-looking, but he can’t hold a candle to …

ادامه مطلب »

Idiom 54

پست آموزشی

دوستان زبان آموز من، اصطلاح کاربردی که میخوام تو این پست بهتون بگم معادل عبارت “کامـلا نـابیـنا ” است. as blind as a bat معنی دیکشنریشم میشه: Completely unable to see مثال: I’m as blind as a bat without my glasses. من بدون عینکم کاملا کور هستم. دقت کنید که در این اصطلاح، “bat” به معنی خفاش است که نماد نابینایی …

ادامه مطلب »

Idiom 53

پست آموزشی

دیدید بعضیا خودشو به موش مردگی میزنن، معادل این اصطلاحو در زبان انگلیسی به صورت زیر میگیم: Stop playing innocent! دقیقا یعنی “خودتو به موش مردگی نزن! “ خود کلمه “innocent” به معنی “بی گناه” ـه توضیحات این اصطلاح در دیکشنری هم به این صورته: Play the innocent To pretend that you don’t understand or know anything about something مثال: …

ادامه مطلب »

Idiom 52

پست آموزشی

دوستای عزیز زبان آموز  اصطلاح این پست ما معادل اصطلاح “با بد کسی طرفی” یا “با من درنیوفت”  است که میشه: You’re messing with the wrong guy.  حالا معنی دیکشنرشو براتون بگم که میشه: Mess with sb to treat someone in a bad, rude, or annoying way, or to start an argument with someone I’ve warned you already, don’t mess …

ادامه مطلب »

idiom 09

idioms

معادل اصطلاح “حسش نیست”  در زبان انگلیسی “not to feel like doing sth” می باشد. . . حسش نیست! . . . . . .I don’t feel like doing sth . I don’t feel like cooking tonight. Let’s eat out امشب حسش نیست غذا بپزم. چطوره بریم بیرون غذا بخوریم.  

ادامه مطلب »