خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (پەڕە 30)

بایگانی برچسب ها: آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

Idiom 66

پست آموزشی

دوستان زبان آموز و عزیزان همراه، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “زیاد خوردن و سریع خوردن” که میشه: Pig Out معنی این اصطلاح که در واقع  یک اسلنگه، در دیکشنری چنین  آمده: Pig Out (Slang) overeat, eat too much مثال: We pigged out potato chips while watching the movie. ما در حالی که داشتیم تلویزیون نگاه …

ادامه مطلب »

Excuse & ways to answer

To excuse & the way to answer: عذر خواهی و نحوه جواب دادن به آن: در این پست ۹ روش پاسخگویی به عذرخواهی را برای شما عزیزان آماده کردیم: ۱)I’m terribly sorry. ۲)I’m awfully sorry. واقعا متاسفم. ———————————————————— ۳)I try to make it up. سعی می کنم جبران کنم. ———————————————————— ۴)No offense (no offense mean) منظور بدی نداشتم. ———————————————————— ۵)None …

ادامه مطلب »

Idiom 65

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “دست و بالم بسته است.” که میشه: My hands are tied. معنی این اصطلاح در دیکشنری : sb’s hands are tied دست و بال کسی بسته بودن If your hands are tied, you are not free to behave in the way that you would like مثال: I’d like …

ادامه مطلب »

Idiom 64

پست آموزشی

دوستان عزیزو همراهان زبان آموز اصطلاح این پست مربوط میشه به معادل جمله “بزن قدش!” که میشه: High Five! و توضیح این اصطلاح در دیکشنری به این صورت اومده: High Five a gesture of celebration or greeting in which two people slap each other’s palms with their arms raised. مثال: They exchanged a high five and went on with the …

ادامه مطلب »

Idiom 63

پست آموزشی

دیدید بعضیا خیلی کم خوراکن، مثلا تو مهمونیا، شب یلدا، عید و … خیلی کم می خورن، این اصطلاحو در زیان انگلیسی بصورت زیر میگیم: She eats like a bird. یعنی او خیلی کم خوراکه. حالا معنی این اصطلاح در دیکشنری: Eat like a bird Eat very little, or eat very slowly. مثال: You eat like a bird – I …

ادامه مطلب »

Undoubtedly-504-6-7

لغت هفتم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Undoubtedly / ʌn’daʊtɪdlɪ / certainly; beyond doubt …………………………………… Ray’s team undoubtedly had the best debators* in our county. The pilgrims undoubtedly assembled* to travel to Rome together. If she didn’t want to get into an argument, Valerie would have followed the majority* undoubtedly. قطعا، بدون شک بدون شک گروه “ری” بهترین مناظره کنندگان …

ادامه مطلب »

Idiom 62

پست آموزشی

همراهان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “پای کاری که کردم وایمیستم!” است که میشه: I stand by what I did! معنی این اصطلاح در دیکشنری: :Stand by someone/something To remain loyal to, defend sth/sb مثال: The government must stand by its pledges. دولت باید پای وعده هاش بایسته. ………………………………… آیا می دونید که ما چقد به …

ادامه مطلب »

Idiom 61

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “کم خالى ببند!” است که میشه: Pull the other one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Pull the other leg/one (it’s got bells on): Used when you do not believe what someone has just said مثال:  Helen, mountain climbing? Pull the other one – she can’t even climb a ladder …

ادامه مطلب »

Idiom 60

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “نمک را خوردن و نمکدان را شکستن!” است که میشه: Bite the hand that feeds one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Bite the hand that feeds one Disrespect the person who cares for one مثال: I’m your mother! How can you bite the hand that feeds you? من مادرتم، …

ادامه مطلب »

Idiom 59

پست آموزشی

عزیزان زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به حواس جمعی، مثلا میگیم: حواست به خبرنگارا باشه! : که معادلش میشه Keep an eye on reporters! و در حالت کلی حواس جمع بودن درمورد کسی یا چیزی میشه: Keep an eye on sb/sth که معنی دیکشنریش هم میشه: to watch or take care of something or someone. مثال: Will …

ادامه مطلب »