خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین

بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین

جک معلم و دانش آموز ۳

Happy

Joke #22 جک بیست و دوم: ………………………………………………………… Teacher: Your composition on ‘My Dog’ is exactly the same as your brother’s. Did you copy his? Student: No teacher, it’s just about the same dog. ………………………………………………………… ترجمه : معلم : انشایی که در مورد “سگ من” نوشتی کاملا شبیه انشای برادرت است. آیا انشای برادرت را کپی کردی؟ دانش آموز: نه خانم …

ادامه مطلب »

National Guard

پست ویدیویی

ویدیویی از VOA و توضیح عبارت National Guard با زیرنویس انگلیسی ……………………………… زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۱ حجم فایل: کمتر از ۳ مگابایت در صورت دانلود، این فایل ویدیویی در پوشه ای به نام “UCLnet” در تلفن همراه شما ذخیره می شود. لینک دانلود

ادامه مطلب »

Idiom 50

پست آموزشی

دیدین بعضی مامانا چقد بچه ها شونو لوس و بعضی وقتا پر رو میکنن، این اصطلاحو در زبان انگلیسی به این صورت میگیم: My mother hold my brother dear مادرم برادرم را لوس میکنه (لیلی به لالاش میذاره) Hold sb / sth dear to feel that someone or something is very important to you. مثلا She was a threat to …

ادامه مطلب »

Idiom 46

پست آموزشی

زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. Life is not always a bowl of cherries. Life is not always a bed of roses.   a bowl of cherries / a bed of roses a very pleasant situation e.g. If I had a million bucks, I would be in a bed of roses. اگر میلیون ها دلار داشته باشم، زندگی بر وفق …

ادامه مطلب »

Test 82

آموزش و آزمون

I’m sure that computer program you use creates a very good letter design but it’s far too ……. for me. (a) comprehensive (b) complicated (c) concentrated (d) composite ………………………………….. پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Comprehensive = جامع، فراگیر، وسیع Complicated = پیچیده ، بغرنج Concentrated = غلیظ Composite …

ادامه مطلب »

Idiom 43

پست آموزشی

raise a stink جار و جنجال به پا کردن، قشقرق راه انداختن، الم شنگه به پا کردن raise a stink To complain angrily about something e.g. When he found out that his car was damaged, he raised a stink. موقعی که دید ماشینش خسارت دیده، جاروجنجال به پا کرد.

ادامه مطلب »

Idiom 42

پست آموزشی

He talks through his hat چرت و پرت میگه. Talk through one’s hat Talk nonsense; make exaggerated or inaccurate statements e.g. He always talks through his hat and you never know if you can believe him or not. او همیشه چرت و پرت میگه، و نمیدونی حرفاشو باور کنی یا نه.

ادامه مطلب »