خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین زبان انگلیسی (پەڕە 117)

بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Idiom 46

پست آموزشی

زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. Life is not always a bowl of cherries. Life is not always a bed of roses.   a bowl of cherries / a bed of roses a very pleasant situation e.g. If I had a million bucks, I would be in a bed of roses. اگر میلیون ها دلار داشته باشم، زندگی بر وفق …

ادامه مطلب »

Test 83

آموزش و آزمون

The worst thing about flying is when you take…….. (a) up              (b) in              (c) off              (d) over ………………………………… پاسخ صحیح : یکی از معانی عبارت “take off” به معنی پرواز کردن هواپیما و بطور خاص لحظه برخاستن هواپیماست، بنابراین پاسخ صحیح گزینه c است.   معنی جمله: بدترین چیز در مورد پرواز، زمان پرواز شما باهواپیما (لحظه برخاستن هواپیما) است.

ادامه مطلب »

Conversation 16-1

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۶ – قسمت ۱) مکالمه تلفنی زبان انگلیسی در مورد برنامه ریزی برای ملاقات دوستانه و دعوت دوستان به صرف شام …………………………………………. به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید:   I’m calling to see if you and Wanita are free this Thursday. من تماس گرفتم که ببینم شما و …

ادامه مطلب »

Assemble-504-5-6

لغت ششم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Assemble / ə’sembl / Gather together; bring together گرد آمدن، جمع آوری کردن   The rioters assembled outside the white house. شورشیان، بیرون کاخ سفید تجمع کردند.   I am going to assemble a model of a spacecraft. می خواهم ماکت یک سفینه فضایی را مونتاژ (سرهم) کنم.   All the people who …

ادامه مطلب »

Idiom 45

پست آموزشی

دوستان عزیزم اصطلاح امروز ما دو معنی همزمان داره که در پایین براتون با ذکر مثال توضیح میدم، دقت کنید: Shake a leg ! ۱٫ یالا بجنب، عجله کن ۲٫برقص Shake a leg! مثال: Hurry, make a start.             It is late .Shake a leg! Dance             He can’t shake a leg well. . . . راستی کلاس های آنلاین ما رو …

ادامه مطلب »

Test 82

آموزش و آزمون

I’m sure that computer program you use creates a very good letter design but it’s far too ……. for me. (a) comprehensive (b) complicated (c) concentrated (d) composite ………………………………….. پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Comprehensive = جامع، فراگیر، وسیع Complicated = پیچیده ، بغرنج Concentrated = غلیظ Composite …

ادامه مطلب »

Majority-504-5-5

لغت پنجم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Majority / mə’dʒɒrətɪ /-‘dʒɒr-/ The larger number; greater part; more than half تعداد بیشتر، قسمت عمده، بیش از نیم، اکثریت   A majority of votes was needed for the bill to pass. برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آراء لازم بود. The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat. اکثر …

ادامه مطلب »