لغت ١١ و ١٢ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

لغت ١١ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴ Neutral / ˈnjuːtr(ə)l / Noun & Adjective On neither side of a quarrel or war, impartial, without bias; lacking definition It is logical* to remain neutral in a violent* argument between spouses.* Switzerland was a neutral country in World War II. Adolph did not reject* the idea but remained neutral about it.   (اسم …

ادامه مطلب »

اصطلاح “زمان مشخص می کند” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

………………………………………………………… Idiom # 137 اصطلاح ۱۳۷: در زبان فارسی برای اینکه نشان دهیم نتیجه کاری وابسته به گذشت زمان است معمولا از عبارت اصطلاحی “خواهیم دید” و یا “آینده معلوم می کند” و “زمان مشخص می کند”  مشابه آن استفاده می کنیم. به عبارت دیگر بیان این نوع از اصطلاحات با این مضمون و مفهوم نشان دهنده ثابت نبودن نتیجه …

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 10

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۲۴- Learn about places of articulation. The articulators are the parts of the mouth we use to turn sound into speech. They can be …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴ Symbol / ˈsɪmb(ə)l / Noun – Verb Something that stands for or represents something else a) The statue outside the court building is considered* a symbol of justice.* b) Symbols for God are prohibited* in their religion. c) An olive branch is a symbol of peace.   (اسم – فعل) چیزی که نشانه یا نماینده …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “حساب حساب است، کاکا برادر” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb # 46 ضرب المثل چهل ششم: Bargain is bargain حساب حساب است، کاکا برادر توضیحات تکمیلی به زودی آماده و منتشر خواهد شد. …………………………………………………… برای دیدن پست های مشابه و یا ضرب المثل های بیشتر،  اینجا  را کلیک کند. و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی باید  اینجا  را کلیک کنید. …………………………………………………… اشتراک گذاری این پست در تلگرام

ادامه مطلب »

How to speak English without taking classes 9

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد: ۲۰- Use a mirror and / or a sheet of paper for identifying aspirated and non-aspirated sounds. Aspirated sounds are those with a short …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴ Vermin / ˈvəːmɪn / Noun Small animals that are troublesome or destructive; fleas, bedbugs, lice, rats, and mice are vermin a) We should try to eliminate* all vermin from our house. b) Some reptiles* eat vermin as their food. c) Although vermin are not always visible,* they probably inhabit* every house in the city. …

ادامه مطلب »

اصطلاح “با دم شیر بازی کردن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # 136 اصطلاح ۱۳۶: Don’t twist the lion’s tail. با دم شیر بازی نکن. در این پست ما به بررسی اصطلاح کاربردی “با دم شیر بازی نکن” می پردازیم. در زبان فارسی برای هشدار دادن به کسی که مرتکب کاری خطرناک می شود از ضرب المثل “با دم شیر بازی نکن” استفاده می شود. و داستان جالبی پشت این …

ادامه مطلب »

نکات یادگیری زبان انگلیسی (۹۱ تا ۹۵)

در این پست چند مورد از نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی (نکات ۹۱ تا ۹۶) را از سری مجموعه نکات یادگیری زبان انگیسی خدمت شما تقدیم می کنیم: …………………………………………………… English Learning Tips #91 نکته نود و یکم یادگیری زبان: Take an English course in an English speaking country. دوره های آموزش زبان انگلیسی را در یک کشور انگلیسی زبان بگذرانید. …………………………………………………… …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴ Encourage / ɪnˈkʌrɪdʒ/ & /ɛnˈkʌrɪdʒ / Verb Give courage to; increase the confidence of, support, inspire, give hope We encouraged the coach to devise* a plan for beating Jefferson High. Some unstable* persons need to be encouraged to find a vocation.* A valiant* person rarely* needs to be encouraged.   (فعل) ترغیب کردن ، …

ادامه مطلب »