لغت ۵ و ۶ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ Verify / ˈvɛrɪfʌɪ / Prove to be true; confirm*, accurate (Verb) A “yes man” is an employee* who will verify everything the boss says. I was there as a witness to verify the charges against the bus driver. The data* I turned in were verified by the clerks in our office.   اثبات اینکه …

ادامه مطلب »

لغات مشابه و دردسر ساز در زبان انگلیسی

…………………………………………………… در زبان انگلیسی تعدادی از لغات هستند که با لغات مشابه خود ممکن است اشتباه گرفته شوند و به همین دلیل مشکلات و دردسرهایی را برای زبان آموزان ایجاد کنند. این لغات به ظاهر مشابه ممکن است از لحاظ تلفظ به هم نزدیک باشند، و یا از لحاظ شکل نوشتاری دیکته ای و اسپلینگ (Spelling). در این میان برخی …

ادامه مطلب »

جک مناجات با خدا !

Happy

Joke #23 جک بیست و سوم: ………………………………………………………… یکی از جک ها و لطیفه های قدیمی، جالب، و درعین حال دارای نکته معنایی و عرفانی جک مربوط به سخنان و دعای مردی است که با خدا راز و نیاز می کند. این جک جالب در زبان انگلیسی نیز تاحدودی شناخته شده و کاربردی است. در این پست متن این جک به …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ Collide / kəˈlʌɪd / Come together with force, crash, hit by accident when moving. (Verb) When the two autos collided, the people in the fragile* smaller car perished.* Committees are exploring* ways of keeping cars from colliding. In my estimate* the two bicycles collided at five o’clock.   با نیرو به هم خوردن، تصادف …

ادامه مطلب »

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

تصاویر

Proverb # 41 ضرب المثل چهل و یکم: …………………………………………………… مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید این ضرب المثل در زبان فارسی به این معنی و مفهوم است که انسان تا زمانی که به چیزی دسترسی ندارد نباید در مورد آن برنامه ریزی کند. به عبارت دیگر در زبان فارسی زمانی که بخواهیم به کسی بگوییم که از موقعیت …

ادامه مطلب »

آپاستروف در زبان انگلیسی

آپاستروف (به انگلیسی apostrophe) که به صورت (’) یا (‘) نشان داده می شود یکی از مهمترین علائم نگارشی و نقطه گذاری (punctuation) و نوشتاری (writing) در زبان های لاتین به ویژه در زبان انگلیسی است که رعایت نکردن آن به درستی، می تواند باعث ایجاد اشتباهاتی در نگارش و حتی در معنی جملات گردد. در زبان انگلیسی اکثر علائم …

ادامه مطلب »

لغت ۱ و ۲ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ Plea / pliː / Request; appeal; that which is asked of another (Noun)   The employees* turned in a plea to their boss for higher pay. The president’s plea to release the captives* was denied by the enemy. In court today, the judge consented* to the lawyer’s plea for a light sentence.   درخواست، …

ادامه مطلب »

نکات یادگیری زبان انگلیسی (۶۷تا۷۰)

در این پست چند مورد از نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی را از سری مجموعه نکات یادگیری زبان انگیسی خدمت شما تقدیم می کنیم: English Learning Tips #67 نکته شصت و هفتم یادگیری زبان: Meet new people. Make the effort to mix with English speakers in your town. You could join a club or go to bars where foreigners hang …

ادامه مطلب »

اصطلاح “پول درآوردن” در زبان انگلیسی

پول در آوردن یا پول ساختن؟ مسئله این است… اصطلاح “پول در آوردن” در زبان انگلیسی با آنچه که در زبان فارسی استفاده می شود کمی تفاوت دارد و البته این تفاوت زبانی تا حدودی می تواند ریشه در تفاوت فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. ?نحوه گفتار هر جامعه تا حدود زیادی نشان دهنده طرز تفکر آن جامعه است. ما …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Prosper /ˈprɒspə / Be successful; have good fortune, succeed; flourish, thrive (verb)   Howard Hughes owned numerous* businesses and most of them prospered. No one should prosper from the misfortunes* of his or her friends. The annual* report showed that the new business was prospering. کامکار شدن، رونق یافتن، موفق شدن، کامیاب شدن، پیشرفت …

ادامه مطلب »