لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Lunatic: / ˈluːnətɪk / Noun & Adjective Crazy person; insane; extremely foolish, extremely reckless, mad, imbecile, psychopath, psychotic; fool, idiot Only a lunatic would willingly descend* into the monster’s cave. Certain lunatic ideas persist* even though they have been rejected* by all logical* minds. My roommate has some lunatic ideas about changing the world. …

ادامه مطلب »

داستان کوتاه خرگوش و موش – The Rabbit and the Mouse

Short Story # 4 The Rabbit and the Mouse Once upon a time there was a rabbit. He lived on a beautiful, green meadow. Around the meadow there was a big wood. The rabbit read a book on the meadow because he was keen on books. He was the only rabbit around who could read. He had practiced reading with …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “با یک گل بهار نمیشه” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #56 ضرب المثل پنجاه و ششم: One swallow doesn’t make summer با یک گل بهار نمیشه ضرب المثل “با یک گل بهار نمیشه” در زبان فارسی دارای دو معنی نسبتا نزدیک به هم می باشد که در پائین به هر دوی آنها اشاره می کنیم: ۱- معنی ظاهری اولی که برای این ضرب المثل می توان متصور بود این است …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Dispute: Noun: / dɪˈspjuːt,ˈdɪspjuːt/ – Verb: / dɪˈspjuːt / Disagree; oppose; try to win; a debate or disagreement, argue; appeal, contest, fight against, discussion, disputation, argument, controversy, disagreement, quarrelling, dissension, conflict, friction, strife, discord Our patriotic* soldiers disputed every inch of ground during the battle. The losing team disputed the contest up until the …

ادامه مطلب »

اصطلاح “بیخیالش” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #156 اصطلاح ۱۵۶: What do I care? بیخیالش! در فرهنگ فارسی معین این معانی برای “بی خیال شدن” ذکر شده است: ۱ – بی فکر، بی اندیشه . ۲ – غافل . ۳ – بی غم ، لاقید. در واقع کسی که بیخیال چیزی می شود یعنی نسبت به آن چیز خاص فکر نمی کند و انرژی خود را …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۱۲ Common Mistakes

فعل “Travel ” به معنی “مسافرت کردن” و “سفررفتن” است، حال اگر معادل عبارت “مسافرت کردن با وسیله خاصی” را بخواهیم در زبان انگلیسی بیان کنیم آنرا به صورت ✓ Travel by بیان می کنیم و نه به صورت : Travel with بنابراین: مسافرت کردن با …  : ✓ Travel by Travel with مثال: He travelled with the train yesterday. ✓ …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Jest / dʒɛst / Noun & Verv Joke; fun; mockery; thing to be laughed at; to joke; poke fun, speak or act in a facetious manner; jeer, taunt, mock, scoff, witticism; jeering or mocking remark; sport, laughing-stock, subject of a joke or mockery Though he spoke in jest, Mark was undoubtedly* giving us a …

ادامه مطلب »

سخنان جرج برنارد شاو (George Bernard Shaw) با ترجمه فارسی

تصاویر

George Bernard Shaw Playwright George Bernard Shaw, known at his insistence simply as Bernard Shaw, was an Irish playwright, critic and polemicist whose influence on Western theater, culture and politics extended from the 1880s to his death and beyond. Date and place of birth: July 26, 1856, Dublin, Republic of Ireland Died: November 2, 1950, Ayot St Lawrence, United Kingdom …

ادامه مطلب »

آهنگ Just Like Fire از P!nk

پست ویدیویی

در ادامه آهنگ های مشهور انگلیسی، در این پست آهنگ دیگری از لیست ۱۰۰ آهنگ برتر زبان انگلیسی را خدمت شما زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد و بتواند به عنوان یک پست کمک آموزشی برای شما مفید باشد. آهنگی که در اینجا انتخاب شده، کاری است از خواننده ای به نام  پینک …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Idle / ˈʌɪd(ə)l/ Adjective & Verb Not doing anything; not busy; lazy; without any good reason or cause; to waste (time), vain, futile; unoccupied, unemployed; groundless, without foundation; worthless, unimportant Any attempt to study was abandoned* by the student, who idled away the morning. The idle hours of a holiday frequently* provide the best …

ادامه مطلب »