لغت ۷ و ۸ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Placard / ˈplakɑːd / Verb & Noun A notice to be posted in a public place; poster, post notices, post announcements; publicize, announce using notices or posters, banner; public notice, announcement displayed in a public place, sign, bill, advertisement   Colorful placards announced an urgent* meeting. Placards were placed throughout the neighborhood by rival* …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌برملا کردن راز” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #185 اصطلاح ۱۸۵: برملا کردن راز – رازی را فاش کردن – افشای راز Spill the beans سرّ و راز در لغت به معنای چیز پنهان و پوشیده، و افشاء به معنی برملا ساختن، آشکار کردن، و بیان آن در میان مردم است. آشکار کردن راز موجب اذیت و اهانت به حق صاحب راز می شود که این آشکار ساختن …

ادامه مطلب »

لیست کتاب های تافل ۳

  آیا شما دنبال کتاب ها و منابع عالی TOEFL هستید؟ در اینجا لیستی از ۱۸کتاب با سطح کیفی بالا ارائه می شود که به شما کمک خواهد کرد تا برای آزمون TOEFL  آماده شوید. اگر خود را برای شرکت در آزمون تافل آماده می کنید باید لیستی از کتاب ها و منابعی را که می تواند در این زمینه …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Debtor / ˈdɛtə / Noun Person who owes something to another, one who owes money, one who is obliged to another; company that owes money, Borrower, mortgagor; bankrupt, insolvent, defaulter   If I borrow a dollar from you, I am your debtor. As a debtor who had received many favors from the banker, Mr. …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۲۴ Common Mistakes

در زبان انگلیسی یکی از عبارت های کاربردی برای دادن آدرس و نشانی جایی استفاده از عبارت “Opposite ” و یا “in front of” است که البته در اینجا عبارت “Opposite ” بیشتر مد نظر ما می باشد. این عبارت به همراه حرف اضافه استفاده می شود و حرف اضافه صحیحی که به همراه آن می آید “to” است و …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌خالی بستن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #184 اصطلاح ۱۸۴: خالی‌ بستن Pull the other one Pull the other one, it’s got bells on it اصطلاح “خالی‌ بستن” در زبان فارسی دارای معانی زیر است: دروغ گفتن سخن نادرست بر زبان آوردن گزافه گفتن لاف زدن چاخان بودن پیشینه تاریخی این اصطلاح به دهها سال پیش یعنی زمان سلطنت رضا شاه بر می گردد. داستان تاریخی …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Coincide / ˌkəʊɪnˈsʌɪd / Verb Occupy the same place in space; occupy the same time; correspond exactly; agree, be compatible; happen at the same time; agree; take up the same place, occur simultaneously, happen together, be concurrent, concur, coexis, correspond, agree, accord, concur, match, fit, be consistent, equate, harmonize, be compatible, dovetail, correlate   …

ادامه مطلب »

سخنان جان ماکسول(John C. Maxwell) با ترجمه فارسی

تصاویر

John C. Maxwell American author Website: johnmaxwell.com John Calvin Maxwell is an American author, speaker, and pastor who has written many books, primarily focusing on leadership. Born: February 20, 1947 (age 70), Garden City, Michigan, United States Spouse: Margaret Maxwell (m. 1969) Education: Azusa Pacific University, Ohio Christian University Parents: Melvin Maxwell, Laura Maxwell Some of his published books: The …

ادامه مطلب »

The end and the beginning- مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۷)

پست ویدیویی

قسمت هفتم مکالمه ویدیویی – The end and the beginning (آغاز یا پایان) در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time نحوه کار جولیا در Apex TV را مشاهده کردید، در این قسمت ادامه آن را با هم می بینیم که چه مشکلی برای Tim پیش می آید و چه تاثیری بر رابطه او با Julia خواهد …

ادامه مطلب »

لغت ۱ و ۲ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Unearth / ʌnˈəːθ / Verb Dig up; discover; find out, excavate; uncover, exhume, disinter, root out, unbury, find, come across, hit on, bring to light, expose, turn up, hunt out, nose out   The digging of the scientists unearthed a buried city. A plot to defraud* the investors was unearthed by the F.B.I. The …

ادامه مطلب »