اصطلاح “به هیچ وجه نمیدانم” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # ۱۴۳ اصطلاح ۱۴۳: I’m hanged if I know. I’ll be hanged if I know. به هیچ وجه نمیدانم. در زبان فارسی برای موقعیتی که کسی از بی خبری خود درباره چیزی یا کس دیگری بخواهد اظهار نظر کند از جمله اصطلاحی “به هیچ وجه نمیدانم” یا “از چیزی خبر ندارم” ، یا “از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم” و … …

ادامه مطلب »

لغت ١١ و ١٢ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴ Respond / rɪˈspɒnd / Verb & Noun Answer; react, reply Greg responded quickly to the question. My dog responds to every command I give him. Mrs. Cole responded to the medicine so well that she was better in two days.   (اسم & فعل) پاسخ دادن، واکنش نشان دادن ، جواب دادن ، پاسخ …

ادامه مطلب »

انواع روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی (۲)

در پست قبلی مربوط به این مطلب به انواع روش های مختلف عذرخواهی در زبان انگلیسی اشاره کردیم و در اینجا به توضیح هر کدام از این موارد می پردازیم. ۱- Sorry. This is a very common, simple apology and there are many situations we can use it in. For example, – when we bump into someone on the street …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb # 49 ضرب المثل چهل و نهم: a burnt child dreads the fire مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.  در زبان فارسی ضرب المثل “مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد” اشاره به کسی دارد که تجربه تلخی از چیزی دارد که ممکن است به دلیل بلایی باشد که بر سرش آمده باشد و این …

ادامه مطلب »

لغت ٩ و ١٠ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴

لغت ٩ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴ Utter / ˈʌtə / Verb:  Speak; make known; express, say, voice; express, pronounce, articulate Adjective: Complete, total, absolute When Violet accidentally stepped on the nail, she uttered a sharp cry of pain. Seth was surprised when he was told that he had uttered Joan’s name in his sleep. When Mr. Fuller saw that his …

ادامه مطلب »

انواع روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی (۱)

How to apologize (apologise) in English What is the best way to apologize in English? If you have been to England, I’m sure you have experienced English politeness. It is so common between British people to  apologize. We say sorry when we do something wrong, when we have upset someone, when we want to sympathize with someone, when we are …

ادامه مطلب »

آهنگ Don’t Let Me Down از The Chainsmokers feat. Daya

پست ویدیویی

در ادامه آهنگ های مشهور انگلیسی، در این پست آهنگ چهارم از لیست ۱۰۰ آهنگ برتر زبان انگلیسی را خدمت شما زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد و بتواند به عنوان یک پست کمک آموزشی برای شما مفید باشد. The Chainsmokers Duo The Chainsmokers are an American DJ duo consisting of Drew Taggart …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۶ کتاب ۵۰۴ Quench / kwɛn(t)ʃ / Noun – Verb Put an end to; drown or put out, satisfy a need (esp. thirst); extinguish, put out; cool by immersing in a cold liquid; repress a desire (or urge, etc.); put an end to, destroy; relieve Foam will quench an oil fire. Only iced tea will quench my …

ادامه مطلب »

اصطلاح “به نظر من حقیر” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # ۱۴۲ اصطلاح ۱۴۲: In my humble opinion. به نظر من حقیر در زبان فارسی اگر کسی بخواهد بصورت خاضعانه و فروتنانه در مورد چیزی اظهار نظر کند از عبارت “به نظر من حقیر” استفاده می کند. هر چند که برای بیان چنین مفهومی می توان از جملات و یا عبارات ساده تری نیز استفاده کرد، مثلا می توان گفت …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۵ Common Mistakes

Believe to God. ✓ Believe in God. اعتقاد یا ایمان داشتن به خدا نکته : عبارت ایمان داشتن به چیزی که با فعل believe بیان می شود نیاز به حرف اضافه in دارد، به عبارت دیگر Believe in به معنی ایمان داشتن به چیزی می باشد. We must believe in god more strongly. ایمان ما به خدا باید محکمتر باشد. Vacation …

ادامه مطلب »